23 VI 2023 nadszedł oczekiwany dzień zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Nasi kadeci i nauczyciele mogli udać się wreszcie na zasłużony wypoczynek. Na uroczystym pożegnaniu oprócz uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły pojawiło się wiele osób zasłużonych dla szkoły i współpracujących z nami w wielu projektach.
Na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych, pogratulowała kadrze pedagogicznej i uczniom tego minionego roku szkolnego. Pracownikom szkoły podziękowała za wsparcie i dobre relacje w zespole. Podobne słowa skierowała do partnerów i przyjaciół szkoły oraz do rodziców, którzy zawsze byli nieocenionym wsparciem. Następnie na prośbę Pani Dyrektor reprezentanci Organu Prowadzącego w osobach Pana Wicestarosty- Piotra Borczyńskiego i Radnego- Roberta Szydlika wręczyli najlepszym uczniom świadectwa i nagrody oraz skierowali życzliwe słowa do zgromadzonych. Także Kierownik Internatu- Martyna Kiełczykowska-Czarnak wyróżniła kilkoro wychowanków za zaangażowanie społeczne. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Wołomińskie. Pamiątkowe dyplomy podziękowania z rąk Pani Dyrektor otrzymali także wszyscy nasi partnerzy, dzięki którym zorganizowanie wielu przedsięwzięć było o wiele łatwiejsze i bardziej efektywne. Błogosławieństwem udzielonym przez ks. Pawła Trzcińskiego zakończono oficjalną część spotkania.
Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na kawę i ciasto do szkoły, poczęstunek był także przygotowany na dziedzińcu przed budynkiem naszego LO. Można było skosztować naszej tradycyjnej grochówki, porozmawiać i miło spędzić czas. Z inicjatywy ppłk Pawła Majchrowskiego z Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa- Praga był zorganizowany Piknik Wojskowy. Wszyscy obecni mogli odwiedzić stoiska WCR Warszawa-Praga, 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 5.Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.
Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom: P. Borczyńskiemu, R. Szydlikowi, D. Kokoszce, Ks. P. Trzcińskiemu, ppłk. P. Majchrowskiemu, ppor.A. Łobodowskiemu, ppłk. M. Czupryńskiemu, kap. D. Jarząbkowi, Jerzemu Dobrowolskiemu, W. Wieczorkowi, A. Dobosiewicz, A. Borowskiej, żołnierzom reprezentującym 1.Warszawską Brygadę Pancerną i 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej za poświęcony czas
i obecność. Liczymy, że kolejny rok szkolny będzie równie udany dla naszych uczniów i pracowników, a także będzie obfitował w tak owocną współpracę z instytucjami patronackimi. Wszystkim raz jeszcze życzymy udanych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

W okresie od 8 do 18 czerwca 2023 Stowarzyszenie Miłośników Kultury w Urlach we współpracy z Mazowieckim Forum Biznesu, Nauki i Kultury organizowało na terenie ośrodka Caritas w Urlach plener malarski pt. „Urlańskie Klimaty 2023”. Również nasi uczniowie postanowili spróbować swoich sił twórczych. Podczas spotkań z Paniami Teresą Urbanowską, Danutą Rasińską i Katarzyną Krajewską, dzięki ich cennym radom powstały piękne prace malowane farbami na płótnie oraz kubki ceramiczne. Wszystkie powstałe podczas pleneru prace można była podziwiać 17.06.2023 podczas wernisażu na terenie ośrodka Caritas. Zbiorową częścią pleneru była gawęda poprowadzona w Bibliotece Publicznej w Urlach przez wykładowcę ASP prof. Zdzisławę Ludwiniak. Spotkanie było poświęcone Stanisławowi Lorentzowi- współzałożycielowi SMU oraz Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1936-1982. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za cenną dawkę wiedzy i za to, że nasze twórcze zamiłowanie jest choć ciut bardziej profesjonalne.

25 V 2023 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole funkcjonaruszy policji z Komendy Powiatowej w Wołominie. Mundurowi st.sierż. Urszula Pomoradzka i mł. asp. Rafał Szymański poprowadzili spotkanie z naszymi kadetami na tematy dotyczące łamania praw przez nieletnich, konsekwencjach czynów niedozwolonych, nierealizowaniu obowiązku szkolnego, obowiązkach obywateli i zasadzie szczególnej ochrony nieletnich. Serdecznie dziękujemy za ten dobrze spożytkowany czas i dużą dawkę wiedzy.

W ramach konkursu: "Niepodległa" 2023 Fundacja Bez Wizy realizuje projekt Styczniowe debaty. Projekt polega na wykorzystaniu techniki debat oksfordzkich w nauczaniu historii. Realizować będziemy warsztaty edukacyjne, których celem będzie przygotowanie młodych ludzi do wzięcia udziału w debacie oksfordzkiej. Jej tezą będzie zagadnienie postaw Polaków wobec powstania styczniowego. Przed finałową debatą cała społeczność szkolna obejrzy przedstawienie oparte na opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Echa leśne". Uznany przez Jarosława Iwaszkiewicza za arcydzieło polskiej nowelistyki, po mistrzowsku skomponowany utwór ma poruszającą fabułę i niecodzienny finał. Snuta w dwóch językach opowieść ukazuje przełamany na dwoje świat popowstaniowej Polski. Adaptacja sceniczna genialnej prozy Żeromskiego - wraz z komentarzem edukacyjnym - da asumpt do refleksji nad powikłanymi często losami uczestników insurekcji. Po spektaklu nastąpi debata z tezą o słuszności - bądź nie! - postawy bohatera Żeromskiego, a decyzję o zwycięstwie oddamy całej szkolnej społeczności.

                               

19.05.2023 uroczystym apelem uczciliśmy Dzień Kadeta, bo jak wszyscy wiemy do naszej szkoły uczęszczają kadeci z klas wojskowych i policyjnych. Etos kadeta jest związany z powstaniem Szkoły Rycerskiej w 1765 roku, którą ukończył np. gen. Tadeusz Kościuszko. Wcześniej kadeci uczyli się na polu walki. Przez lata tego typu szkoły przeobrażały się, ale dzięki nim następował rozwój taktyki wojennej i wprowadzanie nowych rodzajów broni. Obecnie Dzień Kadeta obchodzi się w Polsce 21.05,bo wówczas przypada rocznica rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III Powstania Śląskiego. Równolegle jest to rocznica śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza.
Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycił Szef WCR Warszawa Praga ppłk Paweł Majchrowski, który wręczył wyróżnionym Kadetom listy gratulacyjne. Podczas uroczystości obecni byli również Pan ppor. Adam Łobodowski również z WCR Warszawa Praga, Instruktorzy z naszej jednostki patronackiej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Pan Jerzy Dobrowolski ze Światowego Związku Żołnierzy AK. Tego dnia również Pani Dyrektor- Beata Skulimowska podziękowała uczniom wręczając im wyróżnienia za postawę i wszelkie działania charytatywne, w których brali udział.
Wszystkim naszym kadetom z okazji waszego święta życzymy wytrwałości, pomyślności w realizowaniu własnych celów oraz odwagi, by niemożliwe stawało się realne!