Społeczność szkolna LO Urle stoi #MuremZaPolskimMundurem.
 
Uczniowie naszego Liceum nagrali filmik w ramach podziękowania dla służb mundurowych za ich ciężką służbę na granicy.
Składamy wyrazy uznania!
Dziękujemy! ??

W dniu 10 grudnia 2021 roku uczniowie z grupy stewardess i stewardów po raz kolejny zgłębiali tajniki podstaw prawa lotniczego i obsługi ruchu lotniczego pod okiem Pani Wiktorii - stewardessy z Polskich Linii Lotniczych LOT.


Dyrektor szkoły

W dniu 20 listopada 2021 roku w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego uczniowie wraz z pocztem sztandarowym Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed pomnikiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Broku, a następnie kontynuowane były w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach. W wilii nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej jego pamięci. Ten polski patriota podczas Powstania Listopadowego napisał również „Konstytucję dla Europy” – wizjonerskie dzieło stanowiące znaczący polski wkład w rozwój myśli o zjednoczonej Europie, które na długi czas uległo zapomnieniu. Wysłuchaliśmy wykładu o Powstaniu Listopadowym oraz obejrzeliśmy inscenizację historyczną przygotowaną przez aktora Olgierda Łukaszewicza.
W wydarzeniu wzięli udział, m.in.: członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wójt gminy Sadowne Waldemar Cyran, radni powiatu węgrowskiego Artur Lis i Krzysztof Fedorczyk, sekretarz gminy Brok Anna Dawidczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów Bogusław Piątek, przedstawiciele Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości Tomasz Jagodziński, poczet sztandarowy i pododdział honorowy Liceum Ogólnokształcącego w Urlach na czele z dyrektor Marią Łopuską oraz rodzina bohatera uroczystości: praprawnuczka prof. Elżbieta Jastrzębowska wraz z mężem i kuzyn Szymon Jastrzębowski.


Dyrektor szkoły

Kilka kadrów z zajęć praktycznych naszych kadetów:


-Rozkładanie/składanie broni
-Szkolenie medyczne
-Taktyka
-Terenoznawstwo
-Musztra

W piątek 5 listopada 2021 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w ramach promocji szkoły odbył się XII Szkolny Bieg Komandosa dla uczniów szkół średnich. Wyżej wymienione zawody sportowe zostały objęte Honorowym Patronatem przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
Zawody współorganizowano ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego, które ufundowało atrakcyjne nagrody. Szkolny Bieg Komandosa wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu.
Do udziału w tegorocznym biegu zgłosiły się reprezentacje szkół średnich (drużyny 4-osobowe: 2 dziewczyny i 2 chłopców) z powiatu wołomińskiego, łomżyńskiego i ostrowskiego. Ze względu na panującą pandemię i objęcie niektórych szkół kwarantanną, spośród wcześniej zgłoszonych szkół w zawodach, udział wzięli uczniowie z niżej wymienionych szkół:


1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży;
2. Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej;
3. Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu;
4. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.