18 maja 2021 roku w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w Ciechanowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Jednostki płk Mieczysławem Gurgielewiczem, a dyrektor Liceum Panią mgr Marią Łopuską – w sprawie skrócenia służby przygotowawczej dla uczniów szkoły, którzy odbyli szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej, o których mowa w art. 98d ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541, t.j.). Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie naszej szkoły będą mogli odbyć 12 dniową Skróconą Służbę Przygotowawczą dla absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

14.05.2021 r. odbył się Dzień Otwarty w naszym Liceum. W programie Dnia było m.in. prezentacja Szkoły, pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów, stanowisko rozkładania i składania broni, prezentacja sprzętu wykorzystywanego do zajęć praktycznych. Była możliwość oddania strzału z broni pneumatycznej dzięki uprzejmości i prowadzeniu strzelania przez Wołomiński Klub Strzelecki Pocisk.
Swoją obecnością zaszczycił nas:
Pan Piotr Borczyński - Wicestarosta Wołomiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pani Hanna Skrzypczak, rzecznik prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim Pan ppłk. Marcin Boruta, przedstawiciel Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego Pan Karol Suchocki z wystawą Jadów – Muzeum Regionu, Pan Mateusz Sadowski Wołomiński Klub Strzelecki Pocisk.
Kolejnym punktem programu była prezentacja Internatu, gdzie goście mogli zwiedzić bazę noclegową, edukacyjną, sportowo-rekreacyjną jak i część gastronomiczną znajdującą się na terenie Ośrodka.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności kandydatom do klas 1.
Kolejna odsłona Szkoły i Internatu już za tydzień w piątek!


2. Dzień Otwarty 21.05.2021 r. o godz. 13.00

Tego dnia w programie m.in.
- prezentacja szkoły i internatu,
- pokazy w wykonaniu uczniów,
- strzelnica, stoiska promocyjne,
- grill i przepyszna grochówka wojskowa , gotowana w kuchni polowej znajdującej się na terenie szkoły.


Serdecznie zapraszamy!
Społeczność szkolna.

28 kwietnia 2021 roku w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Bazy płk. dypl. pil. Krzysztofem Stobieckim, a dyrektor Liceum w Urlach Panią mgr Marią Łopuską - w zakresie współpracy przy rozwoju klas o profilu lotnictwa wojskowego. Wydarzenie jest wynikiem podpisanego pod koniec marca br. przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka Listu intencyjnego, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współpracy w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej Liceum w Urlach.
Listy gratulacyjne na ręce dowódcy Bazy oraz dyrektor Szkoły przekazali Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński. W wydarzeniu uczestniczyli również radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Robert Szydlik oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak.


Maria Łopuska

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

 W związku z obostrzeniami dotyczącymi stanu zagrożenia epidemicznego nie jest nam dane spotkać się z Wami na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Drodzy uczniowie! Dotarliście do mety ważnego etapu w Waszym życiu. Przez trzy lata wspólnie przeszliśmy ciekawą i dość długą drogę. To tutaj precyzowały się Wasze poglądy i zainteresowania, a marzenia o dalszej nauce lub wyborze drogi zawodowej z każdym dniem spędzonym w szkole nabierały realnych kształtów.
Mam nadzieję, że spoglądając wstecz pozytywnie ocenicie wybór naszej szkoły.
Wierzę, że przyjaźnie ukształtowane w naszej szkole będą trwałe, a wiedza jaką wynieśliście z trzech lat nauki przyczyni się do sukcesów w Waszym dalszym życiu.
Życzę Wam „połamania piór” na egzaminie maturalnym, którego zdanie będzie przepustką na wybrane studia a tym którzy nie zdają egzaminu życzę sukcesów na drodze zawodowej.

Wszystkim Rodzicom składam serdeczne podziękowania za 3-letnią współpracę i życzę zadowolenia z wyników osiągniętych przez Wasze dzieci.

W tym trudnym czasie życzę dużo zdrowia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro.

Uczniowie i nauczyciele Liceum w Urlach upamiętnili dziś żołnierzy AK z batalionu "Zośka", którzy 27.04.1944 roku przeprowadzili akcję dywersyjną polegającą na wykolejeniu i ostrzelaniu niemieckiego pociągu przewożącego żołnierzy Werhmachtu.