Urle to wiejska miejscowość letniskowa położona w Gminie Jadów.

Gmina Jadów leży na wschodnim skraju Równiny Wołomińskiej, wchodzącej w skład Niziny środkowo mazowieckiej, która z kolei jest częścią Nizin środkowopolskich. Do czasu gierkowskiej reformy administracyjnej, to jest do 1 czerwca 1975 roku wchodziła w skład byłego powiatu wołomińskiego w województwie warszawskim. Potem, aż do następnej reformy już za czasów III Rzeczpospolitej, a dokładniej do stycznia 1999 roku znajdowała się w północno-zachodniej części województwa siedleckiego.

    W związku z nową Ustawą Terytorialną, która weszła w życie właśnie od stycznia 1999 roku Gmina Jadów wraz z Urlami ponownie zostaje przyłączona do powiatu wołomińskiego w województwie mazowieckim. Leży na północny wschód od Warszawy, w dolinie rzeki Liwiec, która stanowi dopływ Bugu.

    Urle są oddalone od Jadowa o 6 kilometrów. Mają bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą, ponieważ przebiega przez nie linia kolejowa Warszawa - Białystok (pierwsza na Ziemiach Polskich linia kolejowa, zwana kiedyś Koleją Warszawsko-Petersburską).

    Odległość od Warszawy wynosi ok. 50 km.

Liceum Ogólnokształcące w Urlach istnieje od 2002 roku. Przez lata ugruntowało swoją pozycję na rynku oświatowym i stało się znane nie tylko w powiecie, ale i w odległych miejscach kraju, z których przybywają uczniowie, by kształcić się w klasach mundurowych. Szkoła znajduje się w miejscowości letniskowej, daleko od zgiełku miasta, w otoczeniu sosnowych lasów, w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, co sprzyja nauce i zdrowiu.

Atutem szkoły są klasy mundurowe – policyjne i wojskowe.

- W klasach policyjnych uczniowie poznają tajniki prawa karnego na przedmiocie prawo policyjne. Od września 2017 roku przedmiotem obowiązkowym będzie język angielski policyjny. Swoje umiejętności doskonalą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie i na strzelnicy.

- W klasach wojskowych dodatkowym obowiązkowym przedmiotem jest edukacja wojskowa i język angielski wojskowy. Raz w miesiącu młodzież wyjeżdża na zajęcia do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Tam również uczestniczą w wojskowych obozach szkoleniowych po pierwszej i drugiej klasie.

Wiele szkół w Polsce prowadzi obecnie klasy mundurowe, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży.

Duża ilość osób uważa, że klasa mundurowa to klasa mundurowa i w każdej szkole nauka w niej jest taka sama. Otóż nie! Wiele szkół ma w ofercie takie oddziały, ale tylko nieliczne oferują naukę w klasach mundurowych objętych pilotażowym programem Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Takie klasy to wyjątek i przywilej - aby je prowadzić szkoła musi spełniać konkretne warunki, a nauka w takiej klasie musi spełniać wymagania wojskowe, co jest gwarantem znakomitego przygotowania militarnego i daje wiele korzyści.  Jakich? Tego można dowiedzieć się z naszej grafiki.