13 grudnia 2023 delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Tomasza Metry- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy za zaproszenie Panu Ryszardowi Walczakowi, Prezesowi Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Jerzego Popiełuszki. Uroczystość miała miejsce w dolinie 96 Dębów Smoleńskich. Modlitwę poprowadził i poświęcenia dokonał J.E. Biskup Romuald Kamiński- Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawarto 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.
Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania w zakresie:
• przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
• wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
• wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji;
• wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
• promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
• wymiany uczniów i studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym,
• wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji.
Sygnatariuszami umowy byli: ze strony A.Poż Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Liceum Ogólnokształcące w Urlach reprezentowała Dyrektor Pani mgr Beata Skulimowska.

Tresura psa, ujawnienie linii papilarnych, obezwładnianie to tylko część atrakcji, jakie 7 grudnia 2023 przygotowali funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Wołominie dla naszych uczniów. Poprzez różne formy zajęć, przybliżyli nam specyfikę służby w Policji.
Pierwszą atrakcją był pokaz tresury psa policyjnego. Przewodnik zaprezentował posłuszeństwo swojego podopiecznego i omówił, jak bezpiecznie zachować się w kontakcie z psem. Opowiedział kadetom o tym, że czworonogi używane są do pracy w policji nie tylko do patrolowania i tropienia, ale także do działań antyterrorystycznych i identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Potrafią bez problemu ujawnić narkotyki, materiały wybuchowe, broń czy też łuski. Najbardziej popularną rasą rekrutowaną do służby jest owczarek niemiecki. Przewodnik poinformował też młodych ludzi, że każdy przewodnik psa zobowiązany jest zapewnić swojemu podopiecznemu opiekę przez całą dobę i dbać o jego wyszkolenie.
Na stoisku kryminalistycznym uczniowie zapoznali się z różnymi rodzajami śladów oraz sposobami ich ujawniania i zabezpieczenia. Policjanci zaprezentowali kadetom część specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia m.in. pędzle, proszki do ujawniania śladów linii papilarnych oraz folie kryminalistyczne i silikony do zabezpieczenia ujawnionych śladów kryminalistycznych. Młodzież mając do dyspozycji profesjonalny sprzęt, pod okiem fachowców, uczyła się ujawniania i zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych oraz traseologicznych. Na koniec funkcjonariusze przedstawili uczniom najczęstsze narzędzia stosowane przez sprawców kradzieży z włamaniem.
Służba w Policji wymaga od mundurowych szerokiej wiedzy i umiejętności. Istotne jest także doświadczenie, które policjanci zdobywają każdego dnia. Są obszary, w których sama teoria nie wystarczy. Jednym z nich są taktyki i techniki interwencji policyjnej. Pokaz w tym zakresie przeprowadził funkcjonariusz, który poza służbą prowadzi zajęcia samoobrony i trenuje sztuki walki. Młodzież mogła zobaczyć między innymi umiejętne przeprowadzanie interwencji, techniki obezwładnienia osób stwarzających zagrożenie czy zakładania kajdanek. Chętni mogli również poćwiczyć z instruktorem na macie.