16 czerwca 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod patronatem honorowym: Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Podlaskiego Muzeum Techniki, Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego.
Swoją obecnością zaszczycili nas: ppłk Marcin Boruta z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, por. Damian Jarząbek z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, płk rezerwy mgr inż. Andrzej Pilucik z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Marcin Słomski dyrektor handlowy Biura Ochrony i Analiz Technicznych BOAT, podinsp. Leszek Andrzejewski policjant IPA, dr Anna Maria Adamus i Edyta Gula z Instytutu Pamięci Narodowej, ks. Paweł Trzciński proboszcz parafii w Urlach, Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, Andrzej Domański Salwa Wołomin, Jacek Pływaczewski Klub Strzelecki Pocisk, Paweł Szpuda Di Serwis, Karolina Matlińska Wiceprezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Jerzy Dobrowolski członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Romuald Krzysztof Kalinowski, dyrektorzy szkół, opiekunowie uczestników i lokalni mieszkańcy.

18 maja 2021 roku w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w Ciechanowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Jednostki płk Mieczysławem Gurgielewiczem, a dyrektor Liceum Panią mgr Marią Łopuską – w sprawie skrócenia służby przygotowawczej dla uczniów szkoły, którzy odbyli szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej, o których mowa w art. 98d ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541, t.j.). Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie naszej szkoły będą mogli odbyć 12 dniową Skróconą Służbę Przygotowawczą dla absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

14.05.2021 r. odbył się Dzień Otwarty w naszym Liceum. W programie Dnia było m.in. prezentacja Szkoły, pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów, stanowisko rozkładania i składania broni, prezentacja sprzętu wykorzystywanego do zajęć praktycznych. Była możliwość oddania strzału z broni pneumatycznej dzięki uprzejmości i prowadzeniu strzelania przez Wołomiński Klub Strzelecki Pocisk.
Swoją obecnością zaszczycił nas:
Pan Piotr Borczyński - Wicestarosta Wołomiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pani Hanna Skrzypczak, rzecznik prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim Pan ppłk. Marcin Boruta, przedstawiciel Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego Pan Karol Suchocki z wystawą Jadów – Muzeum Regionu, Pan Mateusz Sadowski Wołomiński Klub Strzelecki Pocisk.
Kolejnym punktem programu była prezentacja Internatu, gdzie goście mogli zwiedzić bazę noclegową, edukacyjną, sportowo-rekreacyjną jak i część gastronomiczną znajdującą się na terenie Ośrodka.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności kandydatom do klas 1.
Kolejna odsłona Szkoły i Internatu już za tydzień w piątek!


2. Dzień Otwarty 21.05.2021 r. o godz. 13.00

Tego dnia w programie m.in.
- prezentacja szkoły i internatu,
- pokazy w wykonaniu uczniów,
- strzelnica, stoiska promocyjne,
- grill i przepyszna grochówka wojskowa , gotowana w kuchni polowej znajdującej się na terenie szkoły.


Serdecznie zapraszamy!
Społeczność szkolna.

28 kwietnia 2021 roku w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Bazy płk. dypl. pil. Krzysztofem Stobieckim, a dyrektor Liceum w Urlach Panią mgr Marią Łopuską - w zakresie współpracy przy rozwoju klas o profilu lotnictwa wojskowego. Wydarzenie jest wynikiem podpisanego pod koniec marca br. przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka Listu intencyjnego, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współpracy w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej Liceum w Urlach.
Listy gratulacyjne na ręce dowódcy Bazy oraz dyrektor Szkoły przekazali Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński. W wydarzeniu uczestniczyli również radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Robert Szydlik oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak.


Maria Łopuska

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

 W związku z obostrzeniami dotyczącymi stanu zagrożenia epidemicznego nie jest nam dane spotkać się z Wami na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Drodzy uczniowie! Dotarliście do mety ważnego etapu w Waszym życiu. Przez trzy lata wspólnie przeszliśmy ciekawą i dość długą drogę. To tutaj precyzowały się Wasze poglądy i zainteresowania, a marzenia o dalszej nauce lub wyborze drogi zawodowej z każdym dniem spędzonym w szkole nabierały realnych kształtów.
Mam nadzieję, że spoglądając wstecz pozytywnie ocenicie wybór naszej szkoły.
Wierzę, że przyjaźnie ukształtowane w naszej szkole będą trwałe, a wiedza jaką wynieśliście z trzech lat nauki przyczyni się do sukcesów w Waszym dalszym życiu.
Życzę Wam „połamania piór” na egzaminie maturalnym, którego zdanie będzie przepustką na wybrane studia a tym którzy nie zdają egzaminu życzę sukcesów na drodze zawodowej.

Wszystkim Rodzicom składam serdeczne podziękowania za 3-letnią współpracę i życzę zadowolenia z wyników osiągniętych przez Wasze dzieci.

W tym trudnym czasie życzę dużo zdrowia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro.