W dniu dzisiejszym odbył się egzamin końcowy z Edukacji wojskowej klasy 3ag, która realizowała pilotażowy program CWKM jako jego IV edycja.

Podczas egzaminu kadeci realizowali:

- sprawdzian teoretyczny;

- sprawdzian praktyczny (rozkładanie i składanie broni, określanie azymutu, rzut granatem, pierwszą pomoc, pokonywanie terenu czołgając się, musztra indywidualna)

Warunki atmosferyczne nie były sprzyjające. Wiatr, deszcz.. ale to nie było przeszkodą dla naszych kadetów! Wielkie brawa dla nich za wytrwałość! Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu Patronackiej Jednostce Wojskowej Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Kolejnym etapem na ścieżce wojskowej naszych maturzystów jest 12 dniowa Skrócona Służba Przygotowawcza.

Społeczność szkolna LO Urle stoi #MuremZaPolskimMundurem.
 
Uczniowie naszego Liceum nagrali filmik w ramach podziękowania dla służb mundurowych za ich ciężką służbę na granicy.
Składamy wyrazy uznania!
Dziękujemy! ??

W dniu 10 grudnia 2021 roku uczniowie z grupy stewardess i stewardów po raz kolejny zgłębiali tajniki podstaw prawa lotniczego i obsługi ruchu lotniczego pod okiem Pani Wiktorii - stewardessy z Polskich Linii Lotniczych LOT.


Dyrektor szkoły

W dniu 20 listopada 2021 roku w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego uczniowie wraz z pocztem sztandarowym Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed pomnikiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Broku, a następnie kontynuowane były w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach. W wilii nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej jego pamięci. Ten polski patriota podczas Powstania Listopadowego napisał również „Konstytucję dla Europy” – wizjonerskie dzieło stanowiące znaczący polski wkład w rozwój myśli o zjednoczonej Europie, które na długi czas uległo zapomnieniu. Wysłuchaliśmy wykładu o Powstaniu Listopadowym oraz obejrzeliśmy inscenizację historyczną przygotowaną przez aktora Olgierda Łukaszewicza.
W wydarzeniu wzięli udział, m.in.: członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wójt gminy Sadowne Waldemar Cyran, radni powiatu węgrowskiego Artur Lis i Krzysztof Fedorczyk, sekretarz gminy Brok Anna Dawidczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów Bogusław Piątek, przedstawiciele Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości Tomasz Jagodziński, poczet sztandarowy i pododdział honorowy Liceum Ogólnokształcącego w Urlach na czele z dyrektor Marią Łopuską oraz rodzina bohatera uroczystości: praprawnuczka prof. Elżbieta Jastrzębowska wraz z mężem i kuzyn Szymon Jastrzębowski.


Dyrektor szkoły

Kilka kadrów z zajęć praktycznych naszych kadetów:


-Rozkładanie/składanie broni
-Szkolenie medyczne
-Taktyka
-Terenoznawstwo
-Musztra