W ramach konkursu: "Niepodległa" 2023 Fundacja Bez Wizy realizuje projekt Styczniowe debaty. Projekt polega na wykorzystaniu techniki debat oksfordzkich w nauczaniu historii. Realizować będziemy warsztaty edukacyjne, których celem będzie przygotowanie młodych ludzi do wzięcia udziału w debacie oksfordzkiej. Jej tezą będzie zagadnienie postaw Polaków wobec powstania styczniowego. Przed finałową debatą cała społeczność szkolna obejrzy przedstawienie oparte na opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Echa leśne". Uznany przez Jarosława Iwaszkiewicza za arcydzieło polskiej nowelistyki, po mistrzowsku skomponowany utwór ma poruszającą fabułę i niecodzienny finał. Snuta w dwóch językach opowieść ukazuje przełamany na dwoje świat popowstaniowej Polski. Adaptacja sceniczna genialnej prozy Żeromskiego - wraz z komentarzem edukacyjnym - da asumpt do refleksji nad powikłanymi często losami uczestników insurekcji. Po spektaklu nastąpi debata z tezą o słuszności - bądź nie! - postawy bohatera Żeromskiego, a decyzję o zwycięstwie oddamy całej szkolnej społeczności.