W dniu 20 sierpnia 2021 r. w godz. 10:30 – 13:30 zapraszam uczniów z klasy I OPW  wraz z rodzicami/opiekunami do szkoły w celu wydania mundurów.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane maturzystom lub innym osobom na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia od 05 lipca 2021 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Przypominamy, że absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami. Logowanie odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Na stronie OKE w Warszawie można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Podczas pobytu na terenie szkoły należy zachowywać obowiązujące wymogi sanitarne.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do napełnienia korkami metalowego serca, które stoi przed budynkiem naszej szkoły. Dzięki zebranym korkom mogliśmy pomóc w leczeniu Taty Naszej uczennicy.
Akcja "Serce na nakrętki" trwa dalej. Zachęcamy do napełniania pustego serca, dzięki któremu możemy pomóc innym.

W dniu 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PLL „LOT” S.A. reprezentowanymi przez Członków Zarządu: Katarzynę Piskorz i Macieja Wilka, a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Marię Łopuską.
W ramach podpisanego porozumienia młodzież w nowo utworzonej od 1 września 2021 roku w LO w Urlach klasie stewardess i stewardów, będzie miała możliwość przygotowania się do zawodu stewarda/stewardessy w lotnictwie cywilnym.
Porozumienie zostało podpisane w obecności Piotra Borczyńskiego - Wicestarosty Wołomińskiego i Hanny Skrzypczak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Wicestarosta Piotr Borczyński, w imieniu Starosty Adama Lubiaka, przekazał listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli LOT i dyrektor LO oraz podziękował Pani Naczelnik Hannie Skrzypczak za koordynację prac związanych z podpisaniem porozumienia.

M. Łopuska

 

16 czerwca 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod patronatem honorowym: Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Podlaskiego Muzeum Techniki, Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego.
Swoją obecnością zaszczycili nas: ppłk Marcin Boruta z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, por. Damian Jarząbek z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, płk rezerwy mgr inż. Andrzej Pilucik z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Marcin Słomski dyrektor handlowy Biura Ochrony i Analiz Technicznych BOAT, podinsp. Leszek Andrzejewski policjant IPA, dr Anna Maria Adamus i Edyta Gula z Instytutu Pamięci Narodowej, ks. Paweł Trzciński proboszcz parafii w Urlach, Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, Andrzej Domański Salwa Wołomin, Jacek Pływaczewski Klub Strzelecki Pocisk, Paweł Szpuda Di Serwis, Karolina Matlińska Wiceprezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Jerzy Dobrowolski członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Romuald Krzysztof Kalinowski, dyrektorzy szkół, opiekunowie uczestników i lokalni mieszkańcy.