W dniu 23 lipca 2021 r. w godz. 10:30 – 12:30 zapraszam uczniów z klasy I policyjnej wraz z rodzicami/opiekunami do szkoły w celu pobrania miary do uszycia mundurów.

W dniu 20 sierpnia 2021 r. w godz. 10:30 – 13:30 zapraszam uczniów z klasy I OPW  wraz z rodzicami/opiekunami do szkoły w celu wydania mundurów.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane maturzystom lub innym osobom na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia od 05 lipca 2021 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Przypominamy, że absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami. Logowanie odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Na stronie OKE w Warszawie można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Podczas pobytu na terenie szkoły należy zachowywać obowiązujące wymogi sanitarne.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do napełnienia korkami metalowego serca, które stoi przed budynkiem naszej szkoły. Dzięki zebranym korkom mogliśmy pomóc w leczeniu Taty Naszej uczennicy.
Akcja "Serce na nakrętki" trwa dalej. Zachęcamy do napełniania pustego serca, dzięki któremu możemy pomóc innym.

W dniu 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PLL „LOT” S.A. reprezentowanymi przez Członków Zarządu: Katarzynę Piskorz i Macieja Wilka, a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Marię Łopuską.
W ramach podpisanego porozumienia młodzież w nowo utworzonej od 1 września 2021 roku w LO w Urlach klasie stewardess i stewardów, będzie miała możliwość przygotowania się do zawodu stewarda/stewardessy w lotnictwie cywilnym.
Porozumienie zostało podpisane w obecności Piotra Borczyńskiego - Wicestarosty Wołomińskiego i Hanny Skrzypczak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Wicestarosta Piotr Borczyński, w imieniu Starosty Adama Lubiaka, przekazał listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli LOT i dyrektor LO oraz podziękował Pani Naczelnik Hannie Skrzypczak za koordynację prac związanych z podpisaniem porozumienia.

M. Łopuska