Jak mówią powtarzane często słowa jednej z polskich piosenek: ”Wszystko ma swój czas i godzinę”. 28 kwietnia 2023 r. nadszedł czas na pożegnanie klasy 4 naszego Liceum. Ta wspaniała młodzież zakończyła kolejny z etapów swojego życia. Przed nimi nowe drogi, wyzwania, nowe decyzje. Spotkaliśmy się, by powspominać, podsumować ostatnie 4 lata i chwilę zatrzymać się przed tym, co za chwile będzie miało miejsce.
Podczas Ceremonii dokonano przekazania opieki nad Sztandarem młodszemu rocznikowi, a także przekazano Szablę nowej osobie, która będzie dowodzić uroczystościami szkolnymi. Osoby pełniące dotychczasowe funkcje zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami, podziękowano im za wkład w reprezentowanie i promowanie szkoły. Absolwenci klasy wojskowej CWKM otrzymali Certyfikaty MON. Wręczył je osobiści Szef WCR Warszawa-Praga ppłk. Paweł Majchrowski.
Młodsi o rok uczniowie klasy 3a, żegnający zgodnie z tradycją klasę maturalną wręczyli kadetom klasy 4a pamiątkowe tuje. Nie obyło się również bez łez wzruszenia. Tegoroczni absolwenci już za chwilę podejdą do zdania egzaminu dojrzałości- będą pisać matury. Życzymy Wam połamania pióra. Pamiętajcie, że drzwi naszej (waszej) szkoły będą zawsze stać przed Wami otworem!

27 kwietnia 2023 roku, upamiętniając 79 rocznicę akcji dywersyjnej „Tłuszcz- Urle” nasza szkoła zorganizowała w miejscowości Dębe Duże swoistą lekcję historii. Prawie 80 lat temu Kierownictwo Walki Podziemnej postanowiło uderzyć w czuły punkt niemieckiego wroga- wykoleić niemiecki pociąg frontowo- urlopowy. Na dowódcę akcji wyznaczono "Kołczana" - Eugeniusza Koechera. Akcja, pomimo poniesionych w czasie odwrotu strat - 2 ludzi, była udana. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, więc tym bardziej powinniśmy pamiętać, dzięki komu mamy wolność i czcić pamięć tych, którzy za wolność ginęli.
Dziękujemy, że uroczystość swoją obecnością uświetnili: Radny Powiatu Wołomińskiego- p. Robert Szydlik, Ks. Dziekan Bogdan Lewiński, Ks. Proboszcz Paweł Trzciński, Sekretarz Miasta i Gminy Jadów- p. Sławomir Miąskiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy Jadów- p. Barbara Wójcik, Sołtys wsi Dębe Duże- p. Zenon Zbrzeźniak, Sołtys wsi Dębe Małe- p. Kazimierz Wysocki, Komendant Policji w Jadowie- p. Tomasz Młynarczuk wraz z patrolami policji, Członek Światowego Związku Żołnierzy AK- p. Jerzy Dobrowolski, Dyrektor Ośrodka Caritas w Urlach- p. Włodzimierz Wieczorek, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach- p. Aniela Dobosiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego- p. Anna Borowska, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne, które reprezentowała Pani Karolina Matlińska, reprezentacja Stowarzyszenia Kultury w Urlach w osobach p. Jerzego Struczyka i p. Mariusza Kubata.
Podczas uroczystości przypomniano o znaczeniu tej historycznej akcji. Kilka słów do uczestników spotkania skierowali p. Dyrektor Beata Skulimowska i przedstawiciel Starostwa w Wołominie- p. Robert Szydlik. Rodzic uczennicy kl.1b- p. Danuta Jurkowska, zaśpiewała "Nie pamiętasz, bo nie możesz". Złożono także pamiątkowe kwiaty w celu uczczenia pamięci poległych.
Serce rośnie i duma rozpiera, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach na miejsce przybyli maszerując i ze śpiewem na ustach.

21 kwietnia 2023 roku już po raz drugi zaprosiliśmy w nasze progi przyszłych kadetów. Uczniowie klas 8 mogli zapoznać się tego dnia z naszą aktualną ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Podczas zapoznawania się ze szkołą, mogli uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach przygotowanych dla nich przez starszych kolegów oraz osoby i instytucje współpracujące z naszą szkołą. Nasi goście obejrzeli pokaz musztry paradnej wykonany przez uczniów LO, korzystali ze ściany wspinaczkowej, uczyli się załadowywać broń, mogli postrzelać do celu, skosztować kuchni polowej.
Młodzież i ich rodziny ciepło przywitała Pani Dyrektor Szkoły - Beata Skulimowska, następnie kilka słów zachęty do młodych ludzi powiedziała Pani Hanna Skrzypczak- Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Wołomińskim. Omówiono różne kierunki kształcenia, opowiedziano o możliwościach, tym, co się już dokonało i tym, co jest w planach unowocześniania szkoły. Każdy mógł uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania.
Osoby zainteresowane internatem, mogły też tego dnia zapoznać się z jego ofertą i bazą noclegową. Kierownik internatu- Pani Martyna Kiełczykowska- Czarnak oprowadziła ósmoklasistów i ich rodziny po internacie, a także całym ośrodku pokazując jak się tu żyje oraz informując z czego będą mogli korzystać przyszli wychowankowie. Pani Kierownik udzieliła odpowiedzi na pytania o organizację dnia, żywienie oraz rozwiała wszelkie wątpliwości młodzieży i jej rodziców.
Dzień Otwarty uznajemy za bardzo udany. Nie udałoby się to jednak bez naszych zacnych współpracowników. Dziękujemy za wsparcie i obecność: Pani Hannie Skrzypczak reprezentującej Powiat Wołomiński, przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Panu Komendantowi Komisariatu Policji z Jadowa, WCR Warszawa-Praga, Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Straży Pożarnej z Jadowa, Muzeum w Jadowie, Salwie- Bractwu Strzeleckiemu, Wołomińskiemu Klubowi Strzeleckiemu "Pocisk", Podlaskiemu Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, Panu Damianowi Świeżakowi, Panu Jackowi Pływaczewskiemu, Panu Mariuszowi Ragajsinowi, Panu Jerzemu Dobrowolskiemu ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Muzeum karabinu w Urlach.
Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę sponosorów: Mini Marketu Celinka z Urli, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego- Wiesław i Katarzyna Cudny z Jadowa, Piekarnii, Cukiernii Jadowskiej- Bartłomiej Laska, Justyna Laska.
Dziękujemy również nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za bezcenną pomoc przy organizacji tego wydarzenia. Liczymy na to, że szeregi naszej braci uczniowskiej zostaną wzmocnione o nowe osoby, których działalność przyniesie chlubę szkole. Do zobaczenia we wrześniu!

18 kwietnia 2023 r. uczeń klasy I b naszego LO- Franciszek Kieszek ze swoją mamą i Panią Dyrektor udali się do Starostwa w Wołominie na zaproszenie Pana Starosty- Adama Lubiaka. Nasz uczeń został nagrodzony przez Starostę Wołomińskiego za wspaniałą postawę obywatelską. Franek będąc świadkiem wypadku udzielał pierwszej pomocy poszkodowanej osobie do przybycia służb ratunkowych. Jesteśmy bardzo dumni z zachowania ucznia z klasy policyjnej. Gratulujemy jemu i jego rodzicom, a wszystkich zachęcamy do brania przykładu z tego młodego człowieka.

16.04.2023 roku na zaproszenie Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej w Urlach nasza młodzież z Panią Dyrektor- Beatą Skulimowską uczestniczyła w obchodach „Dnia Dobra”. Była to lokalna akcja przygotowana z inicjatywy Pana Włodzimierza Wieczorka. Ogólnopolska akcja pod tą samą nazwą będzie miała miejsce 22 kwietnia 2023 r., w Niedzielę Miłosierdzia. „Dzień dobra” to akcja zrzeszająca wolontariuszy współpracujących z Caritasem, jej celem jest promocja dobra, krzewienie miłości do drugiego człowieka, a także integracja ludzi o dobrym sercu, którzy razem mogą więcej. W związku z tym, że młodzież naszego Liceum i Internatu wielokrotnie brała udział i współorganizowała akcje pomocowe Caritasu, czuliśmy się szczególnie zaproszeni do obchodów tego święta.
Program uroczystości rozpoczął się Mszą św. o godz. 12.00 w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach, którą odprawił ks. Paweł Trzciński. Następnie na parafialnym placu odbył się program artystyczny. Zebranych gości powitali ks. Paweł Trzciński i Włodzimierz Wieczorek. W związku z tym, że od czasów wojny w Ukrainie lokalna społeczność wspiera kobiety i dzieci uciekające z tego kraju, dla wszystkich obecnych w ramach wdzięczności za udzielane dobro, przygotowali oni swój występ. Mogliśmy się dowiedzieć np. o tym w jaki sposób obchodzą Święta Wielkanocne. Ukraińska młodzież przygotowała także utwory muzyczne, które wszystkim bardzo się podobały. Swoją obecnością obchody „Dnia Dobra” uświetniło liczne grono artystów. Wśród nich byli: Krzysztof Fus-senior, Krzysztof Fus- junior, Halina Rowicka, Danuta Stankiewicz, Beata Izdebska, Paweł Małolepszy.
Z przyjemnością wysłuchaliśmy deklamowanych wierszy i obejrzeliśmy spektakl poetycko-muzyczny. Na koniec na terenie Ośrodka Caritas w Urlach zorganizowano ognisko dla wolontariuszy.
Duchowo wzmocnieni i uradowani faktem, że osób chętnych nieść pomoc jest tak wiele, czekamy na kolejne inicjatywy i propozycje niesienia dobra we współpracy z Ośrodkiem Caritas w Urlach.