28 kwietnia 2021 roku w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Bazy płk. dypl. pil. Krzysztofem Stobieckim, a dyrektor Liceum w Urlach Panią mgr Marią Łopuską - w zakresie współpracy przy rozwoju klas o profilu lotnictwa wojskowego. Wydarzenie jest wynikiem podpisanego pod koniec marca br. przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka Listu intencyjnego, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współpracy w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej Liceum w Urlach.
Listy gratulacyjne na ręce dowódcy Bazy oraz dyrektor Szkoły przekazali Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński. W wydarzeniu uczestniczyli również radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Robert Szydlik oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak.


Maria Łopuska

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

 W związku z obostrzeniami dotyczącymi stanu zagrożenia epidemicznego nie jest nam dane spotkać się z Wami na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Drodzy uczniowie! Dotarliście do mety ważnego etapu w Waszym życiu. Przez trzy lata wspólnie przeszliśmy ciekawą i dość długą drogę. To tutaj precyzowały się Wasze poglądy i zainteresowania, a marzenia o dalszej nauce lub wyborze drogi zawodowej z każdym dniem spędzonym w szkole nabierały realnych kształtów.
Mam nadzieję, że spoglądając wstecz pozytywnie ocenicie wybór naszej szkoły.
Wierzę, że przyjaźnie ukształtowane w naszej szkole będą trwałe, a wiedza jaką wynieśliście z trzech lat nauki przyczyni się do sukcesów w Waszym dalszym życiu.
Życzę Wam „połamania piór” na egzaminie maturalnym, którego zdanie będzie przepustką na wybrane studia a tym którzy nie zdają egzaminu życzę sukcesów na drodze zawodowej.

Wszystkim Rodzicom składam serdeczne podziękowania za 3-letnią współpracę i życzę zadowolenia z wyników osiągniętych przez Wasze dzieci.

W tym trudnym czasie życzę dużo zdrowia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro.

Uczniowie i nauczyciele Liceum w Urlach upamiętnili dziś żołnierzy AK z batalionu "Zośka", którzy 27.04.1944 roku przeprowadzili akcję dywersyjną polegającą na wykolejeniu i ostrzelaniu niemieckiego pociągu przewożącego żołnierzy Werhmachtu.

Zbieramy nakrętki dla Pana Roberta, rodzica naszej uczennicy. Wesprzesz nasz szczytny cel przynosząc nakrętki do „Metalowego serca”, które stoi przy Liceum.
Liczymy na Was!

Dyrektor szkoły

Uczniowie klasy trzeciej z LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach zakończyli swoją przygodę z przedmiotem Edukacja Wojskowa zdając egzamin teoretyczny i praktyczny przygotowany i przeprowadzony przez żołnierzy z jednostki patronackiej OSŻW w Mińsku Mazowieckim, tym samym uzyskując możliwość odbycia Skróconej Służby Przygotowawczej dla Absolwentów CWKM.