W dniu 26 lipca 2023 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę z Liceum Ogólnokształcącym  im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz patronackiej. Ponadto porozumienie umożliwia uczniom udział w działalności dydaktycznej UTH.

Na umowie podpisy złożyły Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor Liceum Beata Skulimowska.