23 VI 2023 nadszedł oczekiwany dzień zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Nasi kadeci i nauczyciele mogli udać się wreszcie na zasłużony wypoczynek. Na uroczystym pożegnaniu oprócz uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły pojawiło się wiele osób zasłużonych dla szkoły i współpracujących z nami w wielu projektach.
Na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych, pogratulowała kadrze pedagogicznej i uczniom tego minionego roku szkolnego. Pracownikom szkoły podziękowała za wsparcie i dobre relacje w zespole. Podobne słowa skierowała do partnerów i przyjaciół szkoły oraz do rodziców, którzy zawsze byli nieocenionym wsparciem. Następnie na prośbę Pani Dyrektor reprezentanci Organu Prowadzącego w osobach Pana Wicestarosty- Piotra Borczyńskiego i Radnego- Roberta Szydlika wręczyli najlepszym uczniom świadectwa i nagrody oraz skierowali życzliwe słowa do zgromadzonych. Także Kierownik Internatu- Martyna Kiełczykowska-Czarnak wyróżniła kilkoro wychowanków za zaangażowanie społeczne. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Wołomińskie. Pamiątkowe dyplomy podziękowania z rąk Pani Dyrektor otrzymali także wszyscy nasi partnerzy, dzięki którym zorganizowanie wielu przedsięwzięć było o wiele łatwiejsze i bardziej efektywne. Błogosławieństwem udzielonym przez ks. Pawła Trzcińskiego zakończono oficjalną część spotkania.
Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na kawę i ciasto do szkoły, poczęstunek był także przygotowany na dziedzińcu przed budynkiem naszego LO. Można było skosztować naszej tradycyjnej grochówki, porozmawiać i miło spędzić czas. Z inicjatywy ppłk Pawła Majchrowskiego z Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa- Praga był zorganizowany Piknik Wojskowy. Wszyscy obecni mogli odwiedzić stoiska WCR Warszawa-Praga, 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 5.Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.
Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom: P. Borczyńskiemu, R. Szydlikowi, D. Kokoszce, Ks. P. Trzcińskiemu, ppłk. P. Majchrowskiemu, ppor.A. Łobodowskiemu, ppłk. M. Czupryńskiemu, kap. D. Jarząbkowi, Jerzemu Dobrowolskiemu, W. Wieczorkowi, A. Dobosiewicz, A. Borowskiej, żołnierzom reprezentującym 1.Warszawską Brygadę Pancerną i 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej za poświęcony czas
i obecność. Liczymy, że kolejny rok szkolny będzie równie udany dla naszych uczniów i pracowników, a także będzie obfitował w tak owocną współpracę z instytucjami patronackimi. Wszystkim raz jeszcze życzymy udanych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!