KLASA WOJSKOWA – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO


Klasy wojskowe istnieją w naszej szkole od samego jej początku. Kształcenie specjalistyczne na najwyższym poziomie jest w klasach wojskowych priorytetem. Oprócz przedmiotów standardowych dla liceum ogólnokształcącego uczniowie klas wojskowych realizują naukę edukacji wojskowej, języka angielskiego wojskowego oraz samoobrony. Trudno jest znaleźć szkołę, oferującą tak dużą ilość przedmiotów szkolenia specjalistycznego w klasach wojskowych.

W trakcie czterech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie uczą się musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej, wojskowych systemów walki wręcz, taktyki zielonej i czarnej, obrony przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności.

Dziewczęta i chłopcy z klas wojskowych przygotowują się pod względem wiedzy i sprawności fizycznej do służby wojskowej i nauki na wyższych uczelniach wojskowych. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w szkole oraz przez instruktorów z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Klasy wojskowe współpracują także z Biurem do Spraw Proobronnych MON. Uczniowie, którzy zaliczą zajęcia z edukacji wojskowej otrzymują certyfikat przeszkolenia wojskowego. Absolwenci klasy wojskowej naszego liceum otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do wojska.


Języki obce:                  język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, matematyka
Przedmioty dodatkowe:  przygotowanie wojskowe
                                      język angielski wojskowy
                                      samoobrona

KLASA POLICYJNA


Uczniowie klas policyjnych przygotowują się do pracy między innymi w Policji realizując przedmiot prawo policyjne. Na zajęciach poruszane są między innymi następujące zagadnienia:
• źródła prawa i wybrane zagadnienia z wiedzy prawniczej
• historia i zasady funkcjonowania Policji jako organu bezpieczeństwa publicznego.
• bezpieczeństwo i kontrola ruchu drogowego (wykłady i ćwiczenia z zakresu ruchu drogowego pomocne przy egzaminach na prawo jazdy)
• specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
• zajęcia strzeleckie
• zajęcia sportowe, obrona przed atakiem, chwyty obezwładniające, interwencje policyjne, ćwiczenia fizyczne występujące w teście sprawnościowym dla kandydatów do Policji.

W ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyjeżdżamy tam na zajęcia i konkursy z zakresu wiedzy i umiejętności policyjnych. Organizujemy inne wyjazdy szkoleniowe, m.in. do Komendy Stołecznej Policji, do zakładu karnego Warszawa–Grochów, Wojskowej Akademii Technicznej na tor przeszkód oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Co rok, wspólnie z klasami wojskowymi, organizujemy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla uczniów. Doskonalimy tam nabyte umiejętności, zwracając uwagę na dyscyplinę, która jest nieodzowna do pełnienia służby w formacjach mundurowych. Zajęcia i szkolenia prowadzą osoby doświadczone w pracy w służbie w Policji i innych służbach mundurowych.

Języki obce:                  język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, matematyka
Przedmioty dodatkowe:  prawo policyjne
                                     język angielski policyjny
                                     samoobrona

Nowa oferta na rok szkolny 2021/2022

KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Nowy kierunek kształcenia, jakim jest „Klasa ratownictwa medycznego”, to kierunek na czasie a ratownictwo medyczne to zawód z przyszłością. W klasach ratownictwa medycznego uczniowie oprócz nauki zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia będą w pełni realizować podstawę programową z przedmiotów ogólnokształcących. Młodzież, przez czteroletni okres nauki, szkolić się będzie pod bacznym okiem instruktora z sekcji ratownictwa medycznego, który zapewni szkolenia w jednostkach realizujących zadania operacyjne w zakresie ratownictwa medycznego, a także kształtować będzie wśród młodzieży właściwe postawy obywatelskie, moralne oraz odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę ratowników medycznych a zajęcia terenowe odbywać się będą w Stacjach Ratownictwa Medycznego, centrach dyspozytorskich oraz na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.
Cele edukacyjne:
• Wzbogacenie o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
• Rozwijanie zdolności i zainteresowań w dziedzinie nauk medycznych i przyrodniczych.
• Kształtowanie postawy funkcjonowania zgodnego z prawem.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin medycznych i przyrodniczych oraz prawnych.
• Rozwijanie nawiązania kontaktu z ludźmi z różnych środowisk i o różnym stanie zdrowia.
• Wykształcenie w sobie postawy reagowania na stres i trudne sytuacje.
• Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy ratowniczej i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w życiu codziennym.

Języki obce:                   język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone:  język angielski, biologia, chemia
Przedmiot dodatkowy:     podstawy ratownictwa medycznego
                                       język angielski medyczny
                                       techniki interwencji ochronnej

KLASA LOTNICTWA WOJSKOWEGO


Języki obce:                   język angielski, język niemiecki lub język rosyjski
Przedmioty rozszerzone:  język angielski rozszerzony, matematyka, geografia
Przedmioty dodatkowe:   lotnictwo
                                      technika lotnicza
                                      ruch lotniczy
                                      zajęcia sprawnościowe

KLASA STEWARDESS/STEWARDÓW


Języki obce:                  język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski rozszerzony, geografia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty dodatkowe:  podstawy prawa lotniczego
                                     obsługa pasażerów
                                     pierwsza pomoc przedmedyczna i techniki interwencji
                                     obsługa ruchu lotniczego
                                     język rosyjski