Zestawienie ważniejszych osiągnięć uczniów

Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach

(uzyskanych  w latach 2008-2012)

• I miejsce w XXXI Międzyszkolnych Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” w grupie dziewcząt, (Warszawa, kwiecień 2008 r.)

• I miejsce w otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach LIGI OBRONY KRAJU w Trójboju Obronnym w klasyfikacji zespołowej, (Warszawa, czerwiec 2009 r.)

• I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego, w kategorii „Wizja plastyczna”, (Paulina Korczak, Tłuszcz, 2010 r.)

• I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym BITWA WARSZAWSKA 1920 ROKU W ŚWIADOMOŚCI MŁODYCH POLAKÓW, (Agnieszka Rumińska, rok szkolny 2011/2012)

• I miejsce w XXI Olimpiadzie Teologii Katolickiej zorganizowanej przez Diecezję Warszawsko-Praską, (Dawid Staszewski, rok szkolny 2009/2010.)

• I miejsce w Konkursie plastyczno-literackim „Moja ścieżka zawodowa” organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie, (Agnieszka Rumińska, rok szkolny 2011/2012).

• I miejsce w konkursie na fotoreportaż przedstawiający zabytki i pomniki przyrody z terenu powiatu wołomińskiego, (Agnieszka Rumińska, 2011 r.)

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wołomińskiego w biegach przełajowych dziewcząt, (Wołomin, październik 2011 r.)

• I miejsce w Otwartych Wojewódzkich Zawodach w Wieloboju Obronnym LOK w kategorii dziewcząt, (Żyrardów 2012 r.)

• I miejsce w Sprawnościowym Torze Przeszkód w VI Spotkaniu Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej, (Mińsk Mazowiecki, maj 2011 r.)

• I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych, (Tłuszcz 2008 r.)

• I miejsce w akcji „Rusz się człowieku", (Urle 2007 r.)

• I miejsce w Zawodach Łuczniczych, (Urle, 2007 r.)

• I miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Wiedzy o Mazowszu" dla Żanety Kobylińskiej, 2011 r.

• Wyróżnienie dla Żanety Kobylińskiej w konkursie plastycznym pod hasłem           „Czysty las, to czysta przyjemność” przeprowadzonym w ramach realizacji programu „Czyste Lasy na Mazowszu” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Łochów.

• Bardzo dobry wynik uzyskał Mateusz Suski w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA, (Warszawa 2011.)

• Puchar Dyrektora LO w Urlach za zwycięstwo w turnieju siatkówki, (Urle, 2004 r.)

• II miejsce w Konkursie regionalnym „150-lecie Kolei Żelaznej Warszawsko-Petersburskiej" dla Mateusza Suskiego, (2011 r.)

• Dyplom i puchar dla liceum za II miejsce w XXXIV rejonowych zawodach sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze” w grupie dziewcząt, w roku szkolnym 2011/12.

• III miejsce w Pierwszym Powiatowym Biegu Komandosa, (Urle, październik 2009 r.)

• oraz wiele innych sukcesów w zawodach sportowych i konkursach wiedzowych gdzie nasi uczniowie zajmowali II i III miejsca oraz zdobywali liczne wyróżnienia i nagrody.

• Nasi najlepsi uczniowie uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia TALENT.

• Należy również docenić udział uczniów w corocznych akcjach charytatywnych „GÓRA GROSZA”, w akcji „KOREK” oraz w akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” polegającej na zbiórce darów w postaci żywności.

• Tradycją stał się coroczny Festyn Szkolny przygotowywany przez całą społeczność szkolną, wspomagany przez licznych sponsorów z terenu gminy i powiatu wołomińskiego. W roku 2012 odbył się X Festyn Szkolny, który był bardzo udany i dostarczył szkole środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

• Osiągnięciem szkoły jest również wdrożenie i rozwijanie innowacji pedagogicznej w postaci programów autorskich napisanych przez nauczycieli naszego liceum dla klas mudurowych: wojskowych, policyjnych i strażackich. Program zajęć w tych klasach przewiduje m. in. realizację przedmiotów zawodowych (takich jak - prawo policyjne i ochrona przeciwpożarowa), zaliczanie obozów szkoleniowych w jednostkach patronackich, z którymi szkoła współpracuje oraz cykliczne zajęcia w terenie.

• Przy szkole działa Szkolny Klub Sportowy, w ramach którego organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe takie jak - wyjazdy na basen, na łyżwy, na zawody itp. Szkoła pozyskała środki finansowe na te zajęcia w ramach projektów unijnych.

• W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie oprócz dodatkowych lekcji przedmiotowych mogą korzystać z istniejącej w szkole siłowni.

• Nasi uczniowie chętnie biorą udział w akcjach społecznych takich jak Sprzątanie Świata, akcje charytatywne, zbiórka makulatury, akcje segregowania odpadów, konkursy ekologiczne, itp.

• Na terenie szkoły, z inicjatywy Dyrektora Liceum i Grona Pedagogicznego, powstaje kolekcja militariów z czasów II Wojny Światowej. Kolekcję wzbogacają sponsorzy, a zwłaszcza Agencja Mienia Wojskowego, z którą nasza szkoła podjęła współpracę.

• W niedalekiej przyszłości ma powstać przy szkole internat dla uczniów z odleglejszych miejsc zamieszkania. Liceum w Urlach rozwija się pomyślnie i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczniów.

opr. P. Depczyk

 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH OSIĄGNIĘĆ W LATACH 2012-2014

 

• Wyniki matur w 2014 roku – powyżej średniej krajowej (73%).

• Zajęcie I miejsca w Rejonowych XXXVII Zawodach Sportowo-Obronnych – Sprawni jak Żołnierze (w grupie dziewcząt), organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2014).

• Zajęcie III miejsca w Rejonowych XXXVII Zawodach Sportowo-Obronnych – Sprawni jak Żołnierze (w grupie chłopców), organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2014).

• Zajęcia pierwszego miejsca w konkursie „ZIELONY MOTYL”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, maj 2014.

• II Miejsce w IX edycji konkursu – ZBIÓRKA MAKULATURY – (2013).

• III miejsce w otwartych wojewódzkich zawodach Ligi Obrony Kraju w wieloboju obronnym (2014).

• II miejsce w XXVII edycji konkursu „Mój las” (2014)

• III miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO (2014)

• II miejsce w konkursie recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego (2014)

• Udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady „ZASOBY WODNE POLSKI” (2014)

• I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” (2013)

• II miejsce w V Zielonym Konkursie Kluby Naszej Ziemi (2013)

• Podziękowanie dla LO Urle za udział w projekcie „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” w roku szkolnym 2012/2013 – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

• Dyplom dla LO Urle za I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”

• Dyplom dla Klubu Naszej Ziemi przy LO Urle za II miejsce w V Zielonym Konkursie Klubu Naszej Ziemi dla rozwoju zrównoważonego – Fundacja Nasza Ziemia, czerwiec 2013

• Dyplom dla K. Kułak, D. Borkowskiego. M. Michalczuk, D. Ledera z Klubu Naszej Ziemi przy LO Urle za II miejsce w V Zielonym Konkursie

• Dyplom za II miejsce w IX edycji konkursu – Zbiórka makulatury organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – A. Struzik, Warszawa, czerwiec 2013

• Wyróżnienie dla J. Bilińskiej w IV Mazowieckim Konkursie Plastycznym „Tęczowy Świat Krzysia – Papugi, w kat. 16-20 lat – Dom Dziecka w Równem, Strachówka, czerwiec 2013

• Podziękowanie za udział w Kawaleryjskim Święcie. Dowództwo Garnizonu w Warszawie

• Certyfikat Innowacyjnej Szkoły, za udział w projekcie „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości” realizowanym przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, luty 2013

• Dyplom dla E. Koprowskiej za III miejsce w IX powiatowym konkursie recytatorskim poezji K. K. Baczyńskiego, Zespół Szkół Tłuszcz, 2013

• Wyróżnienie dla D. Borkowskiego w kat. Wizja plastyczna w IX powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego, Tłuszcz 2013

• Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej szkół o profilu mundurowym, grudzień 2013

• Stypendium Talent I stopnia dla E. Koprowskiej za szczególne osiągnięcia szkolne, starosta wołomiński, listopad 2012

• Stypendium Talent II stopnia dla D. Bielawskiego

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla D. Bielawskiego, Warszawa 2012

• Udział w akcji Góra Grosza pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i Zawodowych Rodziców Zastępczych – Towarzystwo Nasz Dom

• Dyplom za V miejsce w II ogólnopolskim turnieju piłki siatkowej szkół ponadgimnazjalnych o profilu mundurowym – org. Uczniowski Klub Sportowy przy LO w Urlach, grudzień 2012

• Dyplom dla E. Koprowskiej za II miejsce w Konkursie Astronomicznym HELIOS, Warszawa, grudzień 2012

• Dyplom za II miejsce w IV Szkolnym Biegu Komandosa, patronat Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Wołomiński, Urle, październik 2012

• Dyplom dla Z. Gałązki i M. Miąsko – wyróżnienie w konkursie poetyckim „Natura poezji – poezja natury” – w ramach realizacji zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie, PN. „Żyj ekologicznie – to ekonomiczne”, Starostwo Powiatu Wołomińskiego, wrzesień 2012

• Dyplom za II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wołomińskiego w Ringo dziewcząt, XIII licealiady, Wołomin, wrzesień 2012

 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH OSIĄGNIĘĆ W LATACH 2014-2015

1. III miejsce (indyw.) w Mistrzostwach Powiatu Wołomińskiego – w Biegu Przełajowym Chłopców z klas II urodzonych w 1997 roku – XV LICEALIADA. Org. – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Wołomin, 01 października, 2014.

2. I miejsce w VI Międzypowiatowym Szkolnym Biegu Komandosa – pod patronatem Starosty Wołomińskiego, Urle, 03 października 2014.

3. Certyfikat dla szkoły za udział w Centralnym Zlocie Klas Mundurowych „ŻAGAŃ 2014”, przeprowadzonym na OSP WL ŻAGAŃ w dniach 6-10.10.2014..

4. IV miejsce w Powiatowym Konkursie o Powstaniu Warszawskiem dla ucznia klasy 3b Dominika Borkowskiego, Kobyłka-Ossów, 14.11.2014.

5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 dla Eweliny Koprowskiej, Warszawa, 2014.

6. Stypendium TALENT za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2013/2014 oraz aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, dla Kingi Wójcik, Wołomin, 5 listopada 2014.

7. Stypendium TALENT za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2013/2014 oraz aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, dla Eweliny Koprowskiej, Wołomin, 5 listopada 2014.

8. Stypendium TALENT za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2013/2014 oraz aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, dla Pauliny Ryszawy, Wołomin, 5 listopada 2014.

9. I miejsce w Konkursie Plastycznym „Leśnik – przyjaciel przyrody” – org. przez Nadleśnictwo Łochów w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych dla Jolanty Bilińskiej, Łochów, 5 grudnia 2014.

10. II miejsce w Konkursie Plastycznym „Leśnik – przyjaciel przyrody” – org. przez Nadleśnictwo Łochów w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych dla Kingi Protaziuk, Łochów 5 grudnia 2014

11. I miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Pasje generała Dreszera” dla Jolanty Bilińskiej, Jadów 05.12.2014.

12. I miejsce w konkursie plastyczno-literackim „Powiat Wołomiński – wczoraj, dziś, jutro” dla Pauliny Ryszawy, Wołomin, 10 grudnia 2014.

13. III miejsce w konkursie plastyczno-literackim „Powiat Wołomiński – wczoraj, dziś, jutro” dla Dominika Borkowskiego, Wołomin, 10 grudnia 2014.