Dyrektor: Beata Skulimowska

Historia, HIT - Marian Chłopik

Biblioteka - Paweł Depczyk

Język niemiecki - Tomasz Deskiewicz, Agnieszka Cwalina

W-F - Artur Franczuk, Grzegorz Grotkowski

Edukacja wojskowa - Grzegorz Grotkowski

Przygotowanie wojskowe - Grzegorz Grotkowski

Samoobrona - Grzegorz Grotkowski

Biologia - Joanna Grzybowska

Język polski - Dorota Kruk, Katarzyna Popowska

Prawo policyjne - Artur Kubeł

Fizyka - Patrycja Laszek

Religia – Krzysztof Sokołowski

Edukacja dla bezpieczeństwa - Grzegorz Grotkowski

Geografia - Magdalena Piesio

Przyroda - Magdalena Piesio

Podstawy przedsiębiorczości - Magdalena Piesio

WOS - Katarzyna Popowska

Język angielski - Izabela Zyśk, Małgorzata Kochanowska, Paweł Rola

Matematyka - Julia Zawadzka, Patrycja Laszek

Pedagog – Małgorzata Kur

Wychowawcy:

Klasa Ia – Marian Chłopik

Klasa Ib – Patrycja Laszek

Klasa IIa - Grzegorz Grotkowski

Klasa IIb - Julia Zawadzka

Klasa IIIa – Małgorzata Kochanowska