W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbył się 3 kilometrowy "Wojskowy Bieg po Sprawność". Bieg został przeprowadzony w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego "AGRYKOLA". Bieg był częścią tegorocznego Dnia Sportu w Siłach Zbrojnych RP. W 2021 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił 27 kwietnia corocznym Dniem Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w Resorcie Obrony Narodowej. Hasłem tegorocznych obchodów było #ArmiaWFormie.
Podczas obchodów Dnia Sportu uczniowie mogli ponadto zobaczyć pokaz sprzętu oraz najnowszego wyposażenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Biegu w kategorii: „Klasy Mundurowe (Open, rocznik 2006 i starsi)”.
W tej kategorii wystartowało ponad 160 uczniów kadetów reprezentujących następujące szkoły:
1. Liceum Ogólnokształcące Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Zespole Szkół im. Dr H. Spoczyńskiej w Lipinach,
2. I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach,
4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa
w Chełmie,
5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku,
6. CXXV Liceum Ogólnokształcące im. W. Milewicza w Zespole Szkół nr 7
im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie,
7. Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach,
8. III Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
9. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
10. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku,
Uczniowie naszej szkoły nie zajęli miejsca na podium.
Wszystkim naszym zawodnikom dziękujemy za udział w Biegu i gratulujemy jego ukończenia.

22 kwietnia 2022 roku odbył się Dzień Otwarty w naszym Liceum. Przybyła wraz z rodzicami i nauczycielami młodzież mogła obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami i Panią Dyrektor szkoły oraz skorzystać ze wszystkich zorganizowanych w tym dniu atrakcji.
W szkole można było obejrzeć film promujący szkołę, a przed szkołą: pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego. Do dyspozycji wszystkich przybyłych było stanowisko rozkładania i składania broni oraz stoisko z prezentacją sprzętu wykorzystywanego do zajęć praktycznych. Na Dzień Otwarty przybyli również zawodowi żołnierze z Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego, którzy mieli swoje stoisko z bronią i sprzętem wojskowym. Wszyscy zainteresowani mogli porozmawiać z żołnierzami i zapytać o pracę w wojsku.
Kandydaci zainteresowani nauką w klasie stewardess i stewardów mogli porozmawiać z przedstawicielką Linii Lotniczych LOT Panią Wiktorią Dwojak, która prowadzi zajęcia w naszej szkole.
Odbył się również pokaz akcji gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej z Jadowa, strażacy brawurowo zaprezentowali akcję gaśniczą zasymulowanego pożaru. Po akcji gaśniczej, strażacy jak i ich samochód byli do dyspozycji zainteresowanych. Można było zapytać o pracę strażaków oraz obejrzeć samochód gaśniczy, a nawet włączyć syreny.
Bardziej odważni mogli poćwiczyć strzelanie dzięki uprzejmości i prowadzeniu strzelania przez Bractwo Strzeleckie SALWA Wołomin. Młodzież jak i rodzice mogli również popróbować swoich sił we wspinaczce.
Wszyscy przybyli na Dzień Otwarty mogli spróbować pysznej grochówki wojskowej przygotowanej w kuchni polowej oraz posilić się kiełbaską z grilla.
Kolejnym punktem programu była prezentacja Internatu, gdzie goście mogli zwiedzić bazę noclegową, edukacyjną, sportowo-rekreacyjną jak i część gastronomiczną znajdującą się na terenie Ośrodka Caritas.


Julia Zawadzka

W dniu 8 kwietnia 2022 roku kadeci grup policyjnych klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach gościli w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu.

Mieli okazję przyjrzeć się pracy starszych kolegów, pełniących służbę w Służbie Więziennej.

Już pierwsze kroki uczniów na terenie jednostki penitencjarnej były dla nich zaskoczeniem ponieważ przy wejściu zostali poddani szczegółowej kontroli, zweryfikowano ich dokumenty. Musieli rozstać się z telefonami komórkowymi, których posiadanie na terenie jednostki jest zabronione.

W trakcie wizyty kadeci zapoznali się ze strukturą aresztu, jego historią i funkcjonowaniem, rozmieszczeniem obiektów. Gościli teren ścisłego aresztu, mogli zobaczyć wnętrze celi jednoosobowej, wieloosobowej, celi zabezpieczającej oraz place spacerowe. Mogli zadać pytania oddziałowemu, zastępcy kierownika działu ochrony oraz wzięli aktywny udział w pogadance z funkcjonariuszami działu ochrony i penitencjarnego, którzy opowiadali o codzienności służby.

W czasie spotkania z kadetami poruszono temat możliwości wyboru w swojej ścieżce zawodowej studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, która przygotowuje funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Nasi kadeci swoją właściwą postawą wywarli wrażenie na kadrze służewieckiej jednostki, która w swoich wypowiedziach podkreśliła profesjonalne umundurowanie młodzieży, wojskowy dryl, godło na ramieniu i jasne plany na przyszłość.

Opracował: mgr Artur Kubeł

W dniu 31 marca 2022 roku trzy uczennice klasy IB (policyjna) tutejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku pod kierunkiem pedagoga szkolnego Adama Karpińskiego reprezentowały szkołę w XVIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego, organizowanym już po raz osiemnasty przez Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Uczennice reprezentujące szkołę w formie poezji śpiewanej wykonały wiersz K. K. Baczyńskiego pt. Elegia… o chłopcu polskim z własnym akompaniamentem gitarowym w wykonaniu uczennicy - Nikoli Zdunek.
W konkursie w różnych formach wyrazu (recytacja, śpiew, plakat, znajomość twórczości wieszcza) z powiatu wołomińskiego wzięło udział łącznie 22 szkoły i ponad 70 uczestników zarówno z poziomu kształcenia podstawowego jak i ponadpodstawowego.
Nasza reprezentacja uzyskała zaszczytne 3 miejsce na poziomie szkół ponadpodstawowych w kategorii poezji śpiewanej, co należy uznać za znaczący sukces uczennic klasy pierwszej, które po raz pierwszy w swojej karierze szkolnej reprezentowały szkołę na tak prestiżowym wydarzeniu.
Za zaangażowanie i trud przygotowań uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności, pamiątkowymi upominkami, nagrodami oraz wyrazami uznania - Pana Wicestarosty Wołomińskiego.

Adam Karpiński

W dniu 1 marca 2022 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury „Fabryczka” w Wołominie. Organizatorem uroczystości był Pan Starosta Wołomiński – Adam Lubiak.
Uczniowie przygotowali program poetycko-muzyczny pod kierownictwem Pani Katarzyny Popowskiej – polonistki tutejszej szkoły oraz Adam Karpińskiego – pedagoga szkolnego. Program montażu zawierał zarówno treści mówione (wiersze, prozę), jak też piosenki wojskowe i patriotyczne pieśni narodowe. Uczniowie wykonali m. in. pieśń pt. „Rota” , a także dwie piosenki żołnierskie pt. „Ślady wilczych kłów” oraz „Już dopala się ogień w biwaku”. W scenariuszu programu znalazły się też takie utwory jak wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Lasem”, czy „Ostatni list do matki” Leszka Andrzeja Mroczkowskiego. W uroczystości wzięło udział 17 uczniów z klas: pierwszej, drugiej i trzeciej, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę. Za zaangażowanie i trud przygotowań uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności, wyrazami uznania Pana Starosty Wołomińskiego i pamiątkowym upominkiem. W imieniu tutejszego liceum podziękowania odebrała - Dyrektor Szkoły Maria Łopuska.

Adam Karpiński