W dniu 8 kwietnia 2022 roku kadeci grup policyjnych klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach gościli w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu.

Mieli okazję przyjrzeć się pracy starszych kolegów, pełniących służbę w Służbie Więziennej.

Już pierwsze kroki uczniów na terenie jednostki penitencjarnej były dla nich zaskoczeniem ponieważ przy wejściu zostali poddani szczegółowej kontroli, zweryfikowano ich dokumenty. Musieli rozstać się z telefonami komórkowymi, których posiadanie na terenie jednostki jest zabronione.

W trakcie wizyty kadeci zapoznali się ze strukturą aresztu, jego historią i funkcjonowaniem, rozmieszczeniem obiektów. Gościli teren ścisłego aresztu, mogli zobaczyć wnętrze celi jednoosobowej, wieloosobowej, celi zabezpieczającej oraz place spacerowe. Mogli zadać pytania oddziałowemu, zastępcy kierownika działu ochrony oraz wzięli aktywny udział w pogadance z funkcjonariuszami działu ochrony i penitencjarnego, którzy opowiadali o codzienności służby.

W czasie spotkania z kadetami poruszono temat możliwości wyboru w swojej ścieżce zawodowej studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, która przygotowuje funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Nasi kadeci swoją właściwą postawą wywarli wrażenie na kadrze służewieckiej jednostki, która w swoich wypowiedziach podkreśliła profesjonalne umundurowanie młodzieży, wojskowy dryl, godło na ramieniu i jasne plany na przyszłość.

Opracował: mgr Artur Kubeł