W dniu 14 czerwca 2022 roku poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach wraz opiekunem, reprezentował szkołę w uroczystościach organizowanych w ramach programu - „Zawołani po imieniu” przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Wołominie i Urząd Gminy w Poświętnem.
Uroczystości poświęcone były pamięci zamordowanych za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej: Józefie i Józefowi Dmochom oraz Janowi Kowalskiemu.
Wydarzenie rozpoczęła Msza święta odprawiona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha Biskupa w Poświętnem, a następnie odsłonięto tablicę pamiątkową na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, pod którą zgromadzone delegacje złożyły wieńce i kwiaty.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych, świata polityki, stanu kapłańskiego, rodzin pomordowanych, żołnierze garnizonu warszawskiego, wielu znamienitych gości oraz uczniowie szkół powiatu i lokalnych.
Podsumowując, zorganizowane wydarzenie miało podniosły, uroczysty charakter i szczególnie emanowało edukacją historyczną z obszaru kultury pamięci.

Adam Karpiński