W dniu 10.06.2022 r. nasze Liceum obchodziło Jubileusz 20–lecia swojego istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Polową, którą celebrował ks. Paweł Trzciński Proboszcz Parafii Urle oraz ks. Arkadiusz Rakoczy. Całości asystowała Kompania Honorowa Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor, która przywitała gości, a następnie wręczyła dyplomy grawerowane i medale pamiątkowe. Po kolejnych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach gości nadszedł czas na defiladę Kompani Honorowej z Mińska Mazowieckiego i uczniów naszej szkoły. Święto szkoły było okazją do zaprezentowania jej dorobku. Zostały odczytane osiągnięcia naszego Liceum po czym uczniowie wykonali część artystyczną. Kolejnym punktem programu była musztra paradna, którą zaprezentowała klasa 1a.
Uroczystość uświetnił pokaz dynamiczny w wykonaniu żołnierzy z OSŻW w Mińsku Mazowieckim. Na koniec wszyscy udali się na poczęstunek. Nie zabrakło pysznej grochówki z kuchni polowej naszej szkoły. Obchody 20-lecia naszej szkoły były współorganizowane przez Powiat Wołomiński i OSŻW w Mińsku Mazowieckim. Sponsorami byli: Rada Rodziców, Zakłady Mięsne Jadów – Wójty, Piekarnia-Cukiernia Jadowska, Piekarnia Robson, Mini Market Celinka, Alibaba.
W uroczystości udział wzięli: Piotr Uściński Wiceminister Rozwoju i Technologii, Poseł na sejm RP, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, płk. Jacek Kazimierski Komendant OSŻW im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego – „Jura” w Mińsku Mazowieckim, ppłk Marcin Boruta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Mińsku Mazowieckim, kmdr dr Józef Kowalewski – Wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. Ż. Ś. – Andrzej Potapowicz – Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi morskiej i Rzecznej, kpt. Ż. W. – Andrzej Krawczyk, Hanna Potapowicz Sekretarz Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, major Bartosz Tatczyn Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, mjr Łukasz Pieńkos i mjr Paweł Mitura w imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej, podkom. Łukasz Drabarek Komisariat Policji w Jadowie, Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Adam Dejnarowicz Nadbużański Park Krajobrazowy, Podleśniczy Piotr Stadnik Nadleśnictwo Drewnica, ks. Dziekan Bogdan Stanisław Lewiński Proboszcz Parafii Jadów, Konrad Rytel Radny Sejmiku Mazowieckiego, Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, Cezary Wnuk z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu, Hanna Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie, Andrzej Domański, Piotr Brzozowski Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie, Jacek Pływaczewski i Mateusz Sadowski Klub strzelecki POCISK, Mariusz Murawski Dyrektor Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, Dariusz Szymanowski Zastępca Burmistrza Wołomina, Dariusz Kokoszka Wójt Gminy Jadów, Piotr Orzechowski Wójt Gminy Strachówka, Magdalena Suchenek Radna Powiatowa, Regina Sadlik Przewodnicząca Rady Gminy Jadów, Ryszard Walczak Prezes Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki i Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” w imieniu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Dariusz Bielski Prezes Zarządu BOAT, Tomasz Trzeszkowski Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie, Jerzy Dobrowolski Członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Grażyna Krupa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, Marianna BOGUSZ Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach, Piotr Piotrowski Prezes Zakładów Mięsnych JADÓW, Justyna Laska Piekarnia-Cukiernia Jadowska, Andrzej Wieczorek Dyrektor Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach, Rafał Rozpara Stowarzyszenie Miłośników Urli, Mariusz Kubat Urle, Adam Bala z-ca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jadowie, Karol Suchocki Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne, Dyrektorzy Szkół z Powiatu Wołomińskiego i Gminy Jadów, mieszkańcy Urli, absolwenci szkoły, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.
Liczba uczestników uroczystości – ok. 200 osób.
W czasie uroczystości zapewniona była opieka medyczna – ratownik medyczny i pielęgniarka.

W dniu 30.05.2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie z uczniami klasy 3 ap Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.
Grupa uczniów, została zapoznana ze specyfiką pracy w szeregach Służby Więziennej. Funkcjonariusze opowiedzieli o pracy wychowawczej oraz zapoznali młodzież z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi wobec osób skazanych. Funkcjonariusze przedstawili również świadczenia finansowe i pomocowe.

Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach upamiętnili żołnierzy AK z batalionu "Zośka", którzy 27.04.1944 roku przeprowadzili akcję dywersyjną polegającą na wykolejeniu i ostrzelaniu niemieckiego pociągu przewożącego żołnierzy Wehrmachtu. 
 
Akcja zakończyła się sukcesem, w pociągu śmierć poniosło 36 oficerów i żołnierzy nieprzyjaciela, 32 zostało ciężko, a 180 lżej rannych. Przerwa w ruchu kolejowym trwała 26 godzin. Niestety, 29 IV 1944 dwóch
uczestników akcji, Antoni Sygietyński "Antek" i Włodzimierz Chrobak "Dziodek" powracających pociągiem do Wyszkowa natknęło się na patrol żandarmerii i w wyniku walki jaka wywiązała się podczas ucieczki "Dziodek" zginął na miejscu a rannego "Antka" zakatowali żandarmi na posterunku. 
 
Pamięć bohaterów uczcili: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach z pocztem sztandarowym, Dyrektor szkoły mgr Maria Łopuska, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły, przedstawiciele Urzędu Gminy w Jadowie – Wójt Gminy Pan Dariusz Kokoszka, Sekretarz Gminy Pan Sławomir Miąskiewicz, Skarbnik Pani Barbara Wójcik, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Grabska, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Jerzy Dobrowolski, przedstawiciel Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego – Pan Karol Suchocki.


Maria Łopuska

27 kwietnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach z zachowaniem wymogów sanitarnych odbył się V Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Konkurs odbył się pod Patronatem honorowym: Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego – „Jura” w Mińsku Mazowieckim, 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz Patronatem medialnym Wieści Podwarszawskich.
Współorganizatorem Konkursu był Powiat Wołomiński, który ufundował nagrody główne – rowery.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Zbigniew Siedlewski Zastępca Dyrektora Warszawskiego Oddziału IPN, ppłk Marcin Boruta z 23. BLT w Mińsku Mazowieckim, por. Damian Jarząbek z OSŻW w Mińsku Mazowieckim, Hanna Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Wołominie, płk rezerwy mgr inż. Andrzej Pilucik z WITU, Marcin Słomski dyrektor handlowy BOAT, ks. Paweł Trzciński proboszcz parafii w Urlach, Andrzej Domański Prezes Zarządu Bractwa Strzeleckiego SALWA z Wołomina, Tomasz Wójcik Di Serwis, Magdalena Suchenek Radna Powiatowa, Magdalena Donoch GOK w Jadowie, Karolina Matlińska Wiceprezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Jerzy Dobrowolski członek Światowego Związku Żołnierzy AK i lokalni mieszkańcy.