Obchody 130 rocznicy urodzin gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie

Dn. 28.09.2019 roku, w Jadowie, przy obecności Pocztu Sztandarowego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Urlach odbyły się uroczystości upamiętniające 130-tą rocznicę urodzin generała Gustawa Orlicz-Dreszera, który przyszedł na świat w roku 1889 w Jadowie.

Obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem licealistów z Urli

15 września, w Nowym Lubielu (gm. Rząśnik) uczniowie naszego Liceum pod opieką nauczyciela samoobrony i pedagoga szkolnego uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno – religijnych pod nazwą „Obrońcom września 1939” mających na celu upamiętnienie żołnierzy pochowanych na parafialnym cmentarzu w Nowym Lubielu. W związku z tym, iż w roku 2019 przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej uroczystość ta miała szczególny charakter.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele św. Anny w Lubielu Nowym. Podczas nabożeństwa oddano hołd poległym. Liturgię odprawił proboszcz parafii ks. kan. Wojciech Goryszewski po czym nastąpiło odsłonięcie pomnika ku czci bohaterów poległych o wolność i niepodległość ojczyzny.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Urlach pożegnała kolejny, siedemnasty już, rok szkolny.

Uczniowie klasy I wojskowej wraz z opiekunami 6 czerwca 2019 roku uczestniczyli w obchodach Święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie Rembertów.

W dniu 19 października 2018 roku uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym i strażackim Liceum Ogólnokształcącego w Urlach odwiedzili Areszt Śledczy Warszawa – Służewiec, przy ul. Kłobuckiej 5 w Warszawie.