W dniu 24 marca 2023 roku kadeci grup policyjnych klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach gościli w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
           Zakład zajmuje powierzchnię ok. 45 ha. Obecnie jest jedynym w kraju ośrodkiem szkolenia przewodników i tresury psów służbowych Policji. Najliczniejszą kategorię tresowanych w Zakładzie psów stanowią psy patrolowo-tropiące. Psy te podczas wykonywanej służby patrolowej, obok oddziaływania prewencyjnego, mogą być wykorzystywane do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu, zasadzki. Stanowią pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi. Psy patrolowe przygotowane są do działań prewencyjnych, a psy tropiące nabywają umiejętność tropienia na miejscu zdarzeń oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osoby zaginionej.  Kolejną ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru tresowane są do wyszukiwania zapachów narkotyków lub materiałów wybuchowych. Tresowane są również psy do wyszukiwania  zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie oraz psy do identyfikacji śladów zapachowych ludzi.
           W trakcie pobytu kadeci zapoznali się z infrastrukturą zakładu, jego historią, zwiedzili Izbę Tradycji, funkcjonującą na terenie ośrodka. Byli uczestnikami pokazów z wykorzystaniem psów patrolowo-tropiących oraz psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Widzieli jak wyglądają praktyczne ćwiczenia psów, w jaki sposób odnajdują one np. schowane w pomieszczeniach materiały wybuchowe. Na wiele pytań zadawanych przez kadetów chętnie odpowiadała kadra instruktorów policyjnych. Była również okazja do zobaczenia Trymera - popularnego Szarika - bohatera serialu „Czterej pancerni i pies”.
          Specyfika pracy z psem nakłada na kadrę dydaktyczną obowiązek rozwijania u słuchaczy szczególnych cech osobowości takich jak: wrażliwość, odpowiedzialność, opiekuńczość oraz kultura obcowania ze
zwierzęciem. Przewodnik musi wiedzieć, że pies jest przede wszystkim jego partnerem w służbie, którego cechuje bezinteresowne oddanie, lojalność i gotowość do niesienia pomocy.  

Opracował: mgr Artur Kubeł