Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w naszej szkole miała wyjątkową rangę. W murach naszej szkoły gościliśmy samego Ministra Obrony Narodowej- Mariusza Błaszczaka, a także wielu innych znamienitych gości: Starostę Wołomińskiego- A. Lubiaka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- Hannę Skrzypczak, Burmistrza Jadowa- Dariusza Kokoszkę oraz innych samorządowców, dyrektorów lokalnych szkół i zaprzyjaźnionych z naszym liceum przedstawicieli służb mundurowych.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Beata Skulimowska, która przywitała wszystkich znamienitych gości, młodzież i jej rodziny. Szczególnie ciepło zwróciła się do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z naszą szkołą. Ponadto Pani Dyrektor przekazała informacje odnośnie powstałych profili w nowych klasach, liczby osób, które będą uczyć się w naszej szkole. Powstała jedna klasa o nowym profilu ratowniczo-pożarniczym. W całej szkole będzie uczyć się 150 uczniów.
Następnie głos zabrał Minister Obrony Narodowej- Mariusz Błaszczak. Pan Minister nawiązując do sytuacji za naszą granicą i inwazji Rosji na Ukrainę, podziękował uczniom i ich rodzicom za to, że zdecydowali się wybrać szkołę o profilu mundurowym, zwłaszcza wojskowym, gdyż w przyszłości, to właśnie jakość wyszkolenia wojska, będzie świadczyć o tym, czy możemy czuć się bezpieczni w Polsce. Pan Minister zachęcił naszych kadetów, by po szkole średniej kontynuowali przygotowanie do służby wojskowej i zechcieli wstąpić do Wojska Polskiego jako żołnierze zawodowi.
Swoje słowa do zebranych skierował też Starosta Wołomiński- Adam Lubiak. Pan Starosta podziękował za obecność Panu Ministrowi, a także za wieloletnią współpracę w zakresie edukacji. Wszystkim kadetom i ich rodzicom życzył udanego i owocnego roku szkolnego.
Po zakończeniu oficjalnej części inauguracji roku szkolnego, młodzież udała się do klas, by poznać swoich wychowawców. Tego dnia przygotowano także prelekcję na temat Służby w Wojsku Polskim przez WCR-Warszawa Praga.