26 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyły się manewry klas mundurowych realizowane w ramach projektu pt. „Powstanie Styczniowe – Polskie Termopile”. Na zaproszenie gospodarzy w manewrach uczestniczyły delegacje klas mundurowych z zaprzyjaźnionych i współpracujących z tą szkołą placówek oświatowych posiadających klasy o profilu mundurowym. Nasza kilkuosobowa delegacja także wzięła udział w manewrach.
Tego dnia przedstawiciele klas mundurowych wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych w formie punktów naukowych przez 53 batalion lekkiej Piechoty z Siedlec. Uczniowie podzieleni na grupy brali udział w następujących szkoleniach: prezentacja uzbrojenia, podstawy ratownictwa taktycznego, terenoznawstwo, zabezpieczenie przed obroną masowego rażenia, postawy strzeleckie, praca manualna na broni, pokazy saperskie. Po zakończonym szkoleniu i powrocie z wycieczki, uczestnicy manewrów mieli okazję uczestniczyć w lekcji historii – przygotowanej przez Pana Romana Postka w Centrum Dialogu Kultur.
Podczas manewrów klas mundurowych przeprowadzone zostały także zawody sprawdzające sprawność zespołową. W ramach rywalizacji uczniowie wykonali m.in.: rzut granatem na celność, zakładanie maski pgaz na czas, terenoznawstwo ( wskazanie kierunku płn., wyznaczanie azymutu) i strzelanie na celność. Nasze Liceum zajęło III miejsce. Manewry zakończyły się piknikiem i happeningiem na Rynku Mariackim. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie.