W dniu 24.06.2022r. uroczystym ceremoniałem zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Po wprowadzeniu Pocztu sztandarowego i flagowego nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości kadeta Szymona Lipińskiego Pani Dyrektor Marii Łopuskiej. Następnie dokonano przeglądu pododdziałów, po czym wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Następnie przemaszerowano w wyznaczone miejsce na terenie szkoły, które zapewniało cień. Pani dyrektor wręczyła kadetom z klas policyjnych awanse a pozostałym uczniom nagrody za wysokie wyniki w nauce i wyróżniające się zachowanie.
Na ręce Pani Dyrektor złożono serdeczne podziękowania za poświęcenie i wieloletni wkład pracy w rozwój liceum. 

Dziękujmy za obecność Wicestaroście Powiatu Wołomińskiego Panu Piotrowi Borczyńskiemu.


Przed Wami drodzy uczniowie chwila wytchnienia. Udanych wakacji i uważajcie na siebie.
Widzimy się we wrześniu!