W ramach popularyzowania wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Lekcja z ZUS”. Zajęcia prowadziła koordynator do ds. komunikacji społecznej i Edukacji z Warszawskiego oddziału ZUS. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości młodzieży tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Podsumowaniem wiedzy był krótki quiz, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pomyślnie. Nagrodą były upominki promocyjne od naszych gości i ocena bardzo dobra z podstaw przedsiębiorczości. Cykl zajęć będzie kontynuowany zgodnie z ustalonym harmonogramem.