Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920r. to szkoła mundurowa, zatem wydanie takiego rozkazu przez Panią Dyrektor Marię Łopuską nie byłoby niczym zdumiewającym. Ale po kolei.

Po raz kolejny w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach ochoczo wzięli udział w działaniach upamiętniających postaci i wydarzenia historyczno-patriotyczne.
W dniu 23.10.2020 r. uczniowie wraz z opiekunami uporządkowali miejsca ważne dla społeczności lokalnej, które zapisały się na kartach pamięci na naszym terenie. Do miejsc tych należą: kapliczka „Cudu nad Wisłą” w Strachowie, pomnik żołnierzy nieznanych z czasów II Wojny Światowej w Urlach i kamień upamiętniający Akcję Dywersyjną Tłuszcz-Urle w Dębem Małym. Po zakończeniu wszelkich prac porządkowych uczniowie zapalili symboliczny znicz.

Paweł Depczyk

W niedzielę 4 października 2020 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką polonisty uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 81. rocznicę pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach-Górkach. Były to już 18 obchody, których organizatorami byli Powiat Wołomiński, Gmina Poświętne oraz prof. dr hab. Witold Modzelewski z żoną.  Pod pomnikiem upamiętniającym majora odbyła się polowa Msza Święta, prelekcja historyczna pułkownika dr hab. Prof. ASzWoj Juliusza S. Tyma , Apel Poległych, ceremonia złożenia wieńców i wiązanek oraz koncert orkiestry wojskowej. Oprawę uroczystości zapewniła asysta wojskowa, delegacje pocztów sztandarowych szkół, w tym Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, OSP i związków kombatanckich.


Katarzyna Popowska

W dniu 16.10.2020 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego odbyły się Obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Współorganizatorem Uroczystości był Powiat Wołomiński, a Honorowym Patronatem objęta była przez: Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego - "Jura", Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego szkoły, podniesieniem flagi państwowej oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie odbyła się polowa Msza Święta odprawiana przez ks. kan. Bogdana Lewińskiego Dziekana Jadowskiego oraz ks. Leszka Bieńkowskiego Proboszcza Parafii Urle. Pani Dyrektor mgr Maria Łopuska powitała zaproszonych gości i wszystkich obecnych na uroczystości.
Następnie głos zabrali: Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, kapitan Mariusz Tarański w imieniu Komendanta OSŻW w Mińsku Mazowieckim, Ryszard Walczak Doradca Dyrektora WITU w Zielonce.
W dowód uznania zasług dla szkoły Pani dyrektor wręczyła przybyłym gościom pamiątkowe medale i statuetki. Następnie przedstawiciele szkoły podziękowali Pani Dyrektor za poświęcenie i wieloletni wkład pracy w rozwój szkoły.
Na uroczystość przybyli kapitan Mariusz Tarański z OSŻW w Mińsku Mazowieckim, Piotr Borczyński Wicestarosta Wołomiński, Ryszard Walczak Doradca Dyrektora WITU w Zielonce, Jerzy Dobrowolski Członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Andrzej Domański Prezes Salwy Wołomin, Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z Dariuszem Stopą i Władysławem Krysikiem, Michał Janiszewski Sekretarz Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Konrad Rytel założyciel szkoły, Magdalena Suchenek Radna Powiatowa, Radni Gminy Jadów: Danuta Tarach, Rafał Rozpara i Zbigniew Ołówka, Aniela Dobosiewicz Dyrektor ZSP w Urlach, Karolina Matlińska Wiceprezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Andrzej Zbyszyński, Tomasz Wójcik, Romuald Kalinowski, a także mieszkańcy Urli, Przyjaciele i Sponsorzy Szkoły, rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły. Podczas uroczystości odczytany został list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Dalsza część uroczystości poświęcona była występom uczniów naszej szkoły, podczas której oddano hołd poległym podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku śpiewając patriotyczne pieśni i recytując wiersze. Część oficjalna zakończyła się pokazem musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum.
Po zakończonej części oficjalnej oraz pięknym wystąpieniu uczniów naszej szkoły tradycyjnie zaproszeni goście oraz wszyscy obecni na uroczystości mogli skosztować ciepłą grochówkę i domowe wypieki oraz obejrzeć sprzęt wojskowy wyeksponowany na przygotowanym stanowisku przez Pana Mariusza Murawskiego Dyrektora Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.
Wszystkim przybyłym na uroczystość gościom, mieszkańcom, rodzicom, oraz całej społeczności szkolnej dziękujemy.

19.09.2020 r. uczniowie naszego Liceum uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę zrzutu Hieronima Dekutowskiego "Zapory", która odbyła się w miejscowości Łosinno k/Wyszkowa.