Po raz kolejny w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach ochoczo wzięli udział w działaniach upamiętniających postaci i wydarzenia historyczno-patriotyczne.
W dniu 23.10.2020 r. uczniowie wraz z opiekunami uporządkowali miejsca ważne dla społeczności lokalnej, które zapisały się na kartach pamięci na naszym terenie. Do miejsc tych należą: kapliczka „Cudu nad Wisłą” w Strachowie, pomnik żołnierzy nieznanych z czasów II Wojny Światowej w Urlach i kamień upamiętniający Akcję Dywersyjną Tłuszcz-Urle w Dębem Małym. Po zakończeniu wszelkich prac porządkowych uczniowie zapalili symboliczny znicz.

Paweł Depczyk