Organizatorem wydarzenia po raz kolejny był Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego oraz Środowisko Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”, SRH 79 Pułk Piechoty, Teatr MAKATA a także mieszkańcy Łosinna we współpracy z 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej. Nasi uczniowie, oprócz kultywowania tradycji związanej ze „Zrzutem Cichociemnych” pomagali w organizacji wydarzenia m.in. czynnie uczestnicząc w bieżących blokach tematycznych programu oraz obsługując posiłek, nalewając żołnierską grochówkę przybyłym mieszkańcom i gościom obecnym na uroczystości.


Grzegorz Grotkowski
foto Artur Franczuk