Już po raz trzynasty w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, po wakacyjnej przerwie, zabrzmiał dzwonek wzywający uczniów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920r. to szkoła mundurowa, zatem wydanie takiego rozkazu przez Panią Dyrektor Marię Łopuską nie byłoby niczym zdumiewającym. Ale po kolei.