Uczniowie LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach wzięli udział w konkursie „Siła w Tradycji”, organizowanym przez Biuro do Spraw Poobronnych. Konkurs adresowany był do uczniów uczestniczących w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

7 listopada 2019 roku Karolina Pióro i Dominik Duszyński, pierwszoklasiści Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach uczestniczyli w III Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej o Laur Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. płk. Stanisława Sitka w Mińsku Mazowieckim.

W dniu 8 listopada 2019 roku uczniowie, nauczyciele, pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie symbolicznie o godz. 11:11 włączyli się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” i wspólnie odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowego by w ten wyjątkowy sposób uczcić 101. rocznicę odzyskania niepodległości.

W dniu 25 października 2019 roku kadeci grup policyjnych klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach gościli w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” oraz akcji prowadzonej przez Biuro do Spraw Proobronnych „Mundurowa Pamięć” uczniowie z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach wzięli udział w działaniach upamiętniających postaci i wydarzenia historyczno-patriotyczne.