W piątek, 18 września, przy bardzo sprzyjającej pogodzie, odbyły się pierwsze w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia uczniów naszego liceum z żołnierzami z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego.

17 września przy Pomniku Polskich Oficerów Zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku oraz przy Pomniku Golgoty wschodu w Ossowie odbyły się obchody związane z 81 rocznicą agresji ZSRR na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka.

1 września, po długiej przerwie, uczniowie LO w Urlach spotkali się na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Tradycyjnie dla naszej szkoły odbyła się musztra, wciągnięcie flagi państwowej na maszt, a p. dyrektor Łopuska dokonała przeglądu klas. Ponieważ 1 września to także jedna z najważniejszych rocznic Polski i świata, społeczność LO w Urlach minutą ciszy uczciła pamięć obrońców ojczyzny z 1939 roku, tym samym biorąc udział w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku o godzinie 13-tej na boisku przy szkole. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na spotkanie przed szkołą, to klasa IA będzie miała spotkanie na korytarzu I piętro, a pozostałe klasy w swoich salach.

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego prosimy Uczniów i Rodziców o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku szkoły, a także o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.


Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!
W szkole zostały opracowane szczegółowe procedury związane z organizacją zajęć w szkole, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

15 sierpnia 1920 roku w Ossowie odbyły się obchody 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To tu pod Ossowem ważyły się losy naszej Ojczyzny. To tu kapelan Ignacy Skorupka bohatersko poprowadził z krzyżem w ręku młodych ochotników do walki z bolszewicką Rosją, która odmieniła losy Bitwy Warszawskiej.