Nasi uczniowie z I klasy policyjno-strażackiej oraz grupa policyjna klasy IIA brali udział jako wolontariusze przy zabezpieczeniu "I Rajdu Pieszego Doliną Liwca” zorganizowanego w dniu 21.10.2016r w rejonie ośrodka "Nadliwie” w Strachowie, gm. Jadów  dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego.

Dnia 27 października odbyło się ślubowanie klasy IA i IB. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia ślubowania na sztandar szkoły.

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone jest od 1972 r. przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

Nasi uczniowie z klas policyjnych, w dniu 30 września 2016 roku ,właśnie w piątek, zostali na parę godzin pensjonariuszami Aresztu Śledczego Warszawa –Grochów.

W piątek 7 października na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się VIII Szkolny Bieg Komandosa, którego organizatorem był zespół ds. sportowo-obronnych LO w Urlach.