W całej Polsce 29 kwietnia tego roku był dla uczniów klas kończących szkołę datą wyjątkową. Nie inaczej było u nas – tego dnia w uroczystej atmosferze trzecioklasiści odebrali wyróżnienia i świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Były kwiaty, podziękowania i życzenia.

W dniu 27 kwietnia 2016 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach zorganizowali pierwsze obchody upamiętniające akcję dywersyjną "Tłuszcz- Urle", która miała miejsce niedaleko miejscowości Dębe Duże.

W dniu 16 kwietnia 2016 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, zorganizowali dzień otwarty dla gimnazjalistów.

Szkoły ponadgimnazjalne ,które w ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizują program,, klas policyjnych” zostały zaproszone do jednostki w ramach ,,Dnia Otwartego”.

Uczniami naszego liceum są pasjonaci wszystkiego, co związane ze służbami mundurowymi. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom, w szkole 13 kwietnia 2016 r. zorganizowano wykład tematyczny połączony z warsztatami – poprowadził go płk inż. Andrzej Sąsiadek, o którym można rzec „polski James Bond”, gdyż przez lata był pracownikiem kontrwywiadu.