W piątek 15 maja na terenie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyło się IX Spotkanie Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej.

W ramach  projektu S2W „Ze szkoły do pracy – wymiana dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa w kontekście zapobiegania wypadaniu z edukacji ludzi młodych” liceum nasze odwiedzili goście z Estonii i Szwecji.

W dniach 20-21.03.2015 r. w Centrum Konferencyjnym MON, w Warszawie, odbył się Kongres Szkół/Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych, w których uczestniczył również przedstawiciel Liceum w Urlach.

11 marca 2015r.w środę uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach uczestniczyli w rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym dotyczącej jakże kontrowersyjnej sprawy dotyczącej zgodności przepisów ustawy o grach hazardowych z konstytucją.

W ramach X Powiatowego Dnia Planowania Kariery organizowanego przez Starostę Wołomińskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie oraz Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych im.S.Staszica w Wołominie zorganizowano konkurs literacki dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Firma rodzinna z tradycjami” ze wskazaniem na firmy rodzinne z powiatu wołomińskiego.