7 listopada br. w  naszym liceum spotkaliśmy się z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesławem Kukułą.

   Porządkują groby, grabią liście i zapalają znicze. Młodzież z naszego liceum odwiedziła groby nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku pod Kamieńczykiem oraz kapliczkę upamiętniającą odparcie bolszewików w 1920 r.

27 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy od września tego roku podjęli naukę w naszej szkole.

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać..., to motto przyświecało apelowi z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, które w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach  zorganizowaliśmy 11 października 2017 roku.

W piątek 6 października na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się IX Szkolny Bieg Komandosa, którego organizatorem był zespół ds. sportowo-obonnych LO w Urlach. Patronat honorowy nad tegorocznym biegiem objął Mazowiecki Kurator Oświaty.