KLASA WOJSKOWA

Klasy wojskowe istnieją w naszej szkole od samego jej początku. Kształcenie specjalistyczne na najwyższym poziomie jest w klasach wojskowych priorytetem. Oprócz standardowych dla liceum przedmiotów uczniowie klas wojskowych realizują naukę edukacji wojskowej, języka angielskiego wojskowego, samoobrony. Trudno jest znaleźć szkołę, oferującą tak dużą ilość przedmiotów szkolenia specjalistycznego w klasach wojskowych. W trakcie trzech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie uczą się musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej, wojskowych systemów walki wręcz, taktyki zielonej i czarnej, obrony przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności.Chłopcy i dziewczęta z klas wojskowych przygotowują się pod względem wiedzy i sprawności fizycznej do służby wojskowej i nauki na wyższych uczelniach wojskowych. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w szkole oraz przez instruktorów z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Klasy wojskowe współpracują także z Biurem do Spraw Proobronnych MON. Uczniowie, którzy zaliczą zajęcia z edukacji wojskowej otrzymują certyfikat przeszkolenia wojskowego. Absolwenci klasy wojskowej naszego liceum otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do wojska.

KLASA POLICYJNA

 

 Uczniowie ,,klas policyjnych” naszego liceum zgłębiają tajniki prawa policyjnego.

 W zakresie przedmiotu mamy między innymi następujące zagadnienia:

 

1.     Źródła prawa i wybrane zagadnienia z wiedzy prawniczej

2.     Historia i zasady funkcjonowania Policji jako organu bezpieczeństwa publicznego.

3.    Bezpieczeństwo i kontrola ruchu drogowego.Wykłady i ćwiczenia z zakresu ruchu drogowego, pomocne przy egzaminach na prawo jazdy.

4.    Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne.(Pracownik ochrony)

5.    Zajęcia strzeleckie.

6.    Zajęcia sportowe, obrona przed atakiem, chwyty obezwładniające. Interwencje policyjne. Ćwiczenia fizyczne występujące w teście sprawnościowym dla kandydatów do Policji.

W ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyjeżdżamy tam na zajęcia i konkursy z zakresy wiedzy i umiejętności policyjnych .Organizujemy inne wyjazdy szkoleniowe , m.in. Komendy Stołecznej Policji ,do zakładu karnego Warszawa –Grochów, Wojskowej Akademii Technicznej na tor przeszkód, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Co rok wspólnie z klasami wojskowymi i strażackimi organizujemy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla uczniów. Doskonalimy tam nabyte umiejętności ,zwracając uwagę na

dyscyplinę- nieodzowną do pełnienia służby w formacjach mundurowych.

     Zajęcia i szkolenia prowadzą osoby doświadczene w pracy w służbie policyjnej i innych służbach mundurowych.

Zapraszamy  młodzież chętną zdobywania nowych doświadczeń. 

KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Nowy kierunek kształcenia jakim jest „Klasa ratownictwa medycznego”, to kierunek na czasie a ratownictwo medyczne to zawód z przyszłością. W klasach ratownictwa medycznego uczniowie oprócz nauki zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia będą w pełni realizować podstawę programową z przedmiotów ogólnokształcących. Młodzież przez czteroletni okres nauki szkolić się będzie pod bacznym okiem instruktora z sekcji ratownictwa medycznego, który zapewni szkolenia w jednostkach realizujących zadania operacyjne w zakresie ratownictwa medycznego, a także kształtować będzie wśród młodzieży właściwe postawy obywatelskie, moralne oraz odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę ratowników medycznych a zajęcia terenowe odbywać się będą w Stacjach Ratownictwa Medycznego, centrach dyspozytorskich oraz na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Cele edukacyjne:

- Wzbogacenie o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

- Rozwijanie zdolności i zainteresowań w dziedzinie nauk medycznych i przyrodniczych.

- Kształtowanie postawy funkcjonowania zgodnego z prawem.

- Rozwijanie umiejętności korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin medycznych i przyrodniczych oraz prawnych.

- Rozwijanie nawiązania kontaktu z ludźmi z różnych środowisk i o różnym stanie zdrowia.

- Wykształcenie w sobie postawy reagowania na stres i trudne sytuacje.

- Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy ratowniczej i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w życiu codziennym.