Brązowy Medal „za zasługi dla obronności kraju” – takim odznaczeniem zostali uhonorowani przez Ministra Obrony Narodowej : Maria Łopuska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach  i Mariusz Kozaczuk - nauczyciel przysposobienia wojskowego w naszym liceum.

Wyróżnienie jest tym większą nobilitacją, że otrzymało je jeszcze tylko dwóch dyrektorów mazowieckich szkół.
 Wręczenie nastąpiło 24 listopada 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Odznaczeni odebrali medale z rąk Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie płk dr Dariusza Kulety, w obecności zaproszonych gości oraz uczniów z placówek kierowanych przez nagrodzonych dyrektorów.
Uroczystość uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

{imageshow sl=16 sc=7 /}