Tematem było włączenie organizacji paramilitarnych w system szkolenia rezerw dla wojska i reagowania kryzysowego oraz wykorzystania ich w obronie terytorialnej.

Organizacje paramilitarne, klasy mundurowe, akademie i związki strzeleckie wejdą teraz w skład federacji, która ma ściśle współpracować z ministerstwem obrony narodowej.

W drugim dniu Kongresu powstała Federacja Organizacji Proobronnych. Tworzy ją siedem najliczniejszych organizacji: Związek Strzelecki Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec", Związek Strzelecki „Strzelec", Związek Strzelecki „Strzelec" im. Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki „Strzelec" Wągrowiec, Związek Strzelecki, Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz Stowarzyszenie FIA. Na prezesa Federacji został wybrany generał Bogusław Pacek pełnomocnik MON ds. społecznych inicjatyw.

Podczas pierwszego dnia obrad kongresu w piątek wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak wskazywał, że konsolidacja organizacji umożliwi "nowa jakość" ich współpracy z resortem.

Współpraca ta będzie polegać na przygotowywaniu do służby wojskowej, szkoleniu rezerwistów przez krzewienie sportów obronnych, strzelectwa, spadochroniarstwa, ratownictwa a także promocji postaw proobronnych, popularyzacji historii wojskowości i pielęgnowaniu pamięci o miejscach walk.

W sobotnich obradach Kongresu szef BBN Stanisław Koziej ocenił w swoim wystąpieniu, że podjęcie przez MON wyzwania jakim jest konsolidacja organizacji, stowarzyszeń i klas mundurowych wokół wzmocnienia bezpieczeństwa państwa jest cennym i potrzebnym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację wręcz inicjatywą strategiczną.

Źródło artykułu: www.wceo.com.pl

fot. Arkadiusz Blomka

{youtube}UvCHYh3IWxo{/youtube}

{imageshow sl=28 sc=7 /}