Dyrektor  Szkoły wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym przy  Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach  zapraszają uczniów Państwa gimnazjum na V Bieg Komandosa dla Gimnazjalistów, który odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku.


Celem biegu jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku w środowisku naturalnym, integrowanie młodzieży poprzez popularyzację wojska, biegów przełajowych z przeszkodami i zajęć wojskowych.
Wraz z zaproszeniem przekazujemy program, regulamin oraz wzór zgody rodziców.  Uczestnikom rajdu zapewniamy podstawową opiekę medyczną, wodę,  posiłek.
Prosimy o zgłoszenie uczestników z Waszej Szkoły (wraz z opiekunem) do 03  kwietnia 2016 roku.  Osoby do kontaktu: Artur Franczuk 608 826 230 lub Dariusz Kosiorek  660  472 170 - nauczyciele w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach.
Na karcie wycieczki należy potwierdzić informację, że uczestnicy zawodów są objęci ubezpieczeniem.

Organizatorzy