W piątek 8 kwietnia na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w ramach promocji szkoły odbył się V Międzypowiatowy Bieg Komandosa dla gimnazjalistów.

Zawody współorganizowano ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego, które to ufundowało wspaniałe nagrody. Szkolny Bieg Komandosa wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu. Do udziału w tegorocznym biegu zaproszone zostały reprezentacje szkół gimnazjalnych z powiatu wołomińskiego oraz wyszkowskiego. Udział wzięli uczniowie z następujących gimnazjów: 1. Zespół Szkół  im. Zofii Solarzowej   w Miąsem - (13 osób) 2. Zespół Szkół  w Postoliskach - (22 osoby) 3. Zespół Szkół im. Władysława   Podkowińskiego w Mokrej Wsi - (14 osób) 4. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu -(6 osób) 5. Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie -(10 osób)

 

Na wstępie Pani Dyrektor Maria Łopuska oraz Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Pan Adam Damaziak powitali wszystkich przybyłych. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 9:00 przedstawieniem uczestnikom zawodów zasad panujących podczas imprezy sportowej. Następnie odbyła się rejestracja startujących oraz rozdanie numerów startowych. Po tym etapie uczestnicy wraz z organizatorami udali się na trasę zawodów w celu zapoznania                   z przeszkodami czekającymi na zawodników. Pierwszym etapem rywalizacji było strzelanie                z pistoletu pneumatycznego do tarczy. Każdy oddawał 8 strzałów z czego 5 najlepszych było liczone i sumowane, a następnie odejmowane od czasu biegu. W drugim etapie uczniowie mieli do pokonania trasę o długości 2km (dla chłopców) oraz 1 km (dla dziewcząt), na której znajdowały się różnorodne przeszkody. Slalom, pokonanie skrzyni sposobem dowolnym, przejście przez opony, czołganie pod zasiekami, rzut granatem do celu oddalonego od 20 metrów i przeskoczenie ścianki i to wszystko w biegu – zadanie które organizatorzy postawili przed młodzieżą nie było łatwe. Ze względu na ilość zawodników (65 osób) całość zawodów skończyła się o godzinie 15:00 podsumowaniem, rozdaniem nagród  oraz ciepłym posiłkiem.  Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły w radosnej i miłej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play. W klasyfikacji generalnej dziewcząt: 1 miejsce – Joanna Siuchta – Gimnazjum w Jadowie 2 miejsce – Natalia Abramczyk – Gimnazjum w Tłuszczu 3 miejsce – Paulina Mroczek – Gimnazjum w Miąsem

W klasyfikacji generalnej chłopców: 1 miejsce –  Daniel Krassowski – Gimnazjum w Tłuszczu 2 miejsce – Sebastian Saks – Gimnazjum w Jadowie 3 miejsce – Marcin Świeżak – Gimnazjum w Tłuszczu Nagrody oraz pamiątkowe statuetki  wręczyli przybyli goście oraz  gospodarze imprezy: Pan Adam Łosan – Wicestarosta Wołomiński, Pan Józef Melak – doradca Starosty Wołomińskiego, Pan Sławomir Miąskiewicz – Sekretarz Gminy Jadów, Pani Barbara Wójcik – Skarbnik Gminy Jadów Pani Maria Łopuska- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Pan Adam Damaziak – Prezes UKS przy LO w Urlach, Sędziami czuwającymi nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem imprezy byli nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Urlach: Mariusz Kozaczuk, Dariusz Kosiorek, Mirosław Kowalczyk oraz Artur Franczuk. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez LO w Urlach i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami. Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości Pana Starosty Kazimierza Rakowskiego, Zarządowi Powiatu  oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

{imageshow sl=58 sc=7 /}