Szkoły ponadgimnazjalne ,które w ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizują program,, klas policyjnych” zostały zaproszone do jednostki w ramach ,,Dnia Otwartego”.

Z naszej szkoły oprócz,, policyjnych’’ była także grupa wojskowa z klasy I A. Uczniowie uczestniczyli w wykładach z zakresu cyberprzestępczości oraz zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy .Zwiedzali obiekty CSP, obejrzeli pokazy tresury psów służbowych, techniki jazdy motocyklem i samochodem służbowym. Mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu ochrony porządku publicznego, zakładając elementy pełnego  wyposażenia policjanta realizującego zadania ochrony manifestacji, meczów sportowych itp. Policjanci pokazali także działanie sprzętu  technicznego stosowanego w czasie naruszenia porządku publicznego.
Opiekunowie spotkali się z Komendantem Centrum Szkolenia p. insp. Anną Rosół. Rozmawialiśmy o rozwijaniu współpracy ,dalszymi planami m.in. spotkaniami odnośnie ustalenia nowego programu zajęć dla uczniów klas o  profilu policyjnym w CSP .Prowadzący zajęcia z zakresu tematyki policyjnej dostali pamiątkowe medale oraz albumy z okazji 25-lecia CSP dla szkół.

{imageshow sl=62 sc=7 /}