W ramach przygotowania do przyszłej pracy w Policji 16 czerwca nasi uczniowie odwiedzili Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, który świętuje w tym roku 60-lecie swojego istnienia.

Kynologia to, najogólniej mówiąc, nauka o psie, jego hodowli i tresurze. Zakład Kynologii, w którym byliśmy to jedyna w Polsce placówka, w której szkoleni są przewodnicy i psy do działań Policji w zakresie patrolowo-tropiącym, wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, narkotyków, zwłok ludzkich, porównywania zapachów, ratownictwa wodnego. Służba z czworonogiem nie jest łatwa, wiąże się bowiem z ogromną odpowiedzialnością i codziennymi szkoleniami. Na miejscu zobaczyliśmy wiele pokazów tresury psów, z zakresu ich możliwości węchowych, pokonywania przeszkód terenowych, ćwiczeń obronnych i z posłuszeństwa ogólnego, a także pokazy Policji konnej, ratownictwa wodnego. Można było również zapoznać się ze sprzętem używanym w tresurze psów, usiąść na policyjnym motocyklu, zobaczyć jak działa wideorejestrator i alkogogle. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko daktyloskopijne i fotografii sygnalitycznej. Ośrodek w Sułkowicach podlega Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, stąd właśnie z panią Komendant CSP insp. Anną Rosół grupa naszych uczniów ma pamiątkowe zdjęcia. Z wyjazdu młodzież wróciła z przekonaniem, że bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim wymagająca wielu umiejętności misja.

{imageshow sl=69 sc=7 /}