Nasi uczniowie z I klasy policyjno-strażackiej oraz grupa policyjna klasy IIA brali udział jako wolontariusze przy zabezpieczeniu "I Rajdu Pieszego Doliną Liwca” zorganizowanego w dniu 21.10.2016r w rejonie ośrodka "Nadliwie” w Strachowie, gm. Jadów  dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrowskiego.

W zawodach wzięło udział 11 zespołów. Organizatorem Rajdu było Zielonkowskie Forum Samorządowe we współpracy z Urzędem gminy Jadów oraz Liceum Ogólnokształcącym w Urlach.

Nasi licealiści  w czasie rajdu pomagali w pokonywaniu  przez uczniów trasy rajdu.m.in. poprzez zabezpieczenie miejsc przechodzenia przez jezdnię. Prowadzili konkurencje sprawnościowe i oceniali uczestników. Na wyznaczonych punktach trasy przekazywali informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz omawiali prawidłowe wyposażenie uczestnika turystyki pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Ucząc młodszych sami doskonalili swoją wiedzę. Na zakończenie zawodnicy  pisali test ze zdobytych wiadomości. Rajd zakończył się wspólnym posiłkiem, rozdaniem nagród i medali dla uczestników oraz podziękowaniami organizatorów za wparcie i pomoc w przedsięwzięciu.

 

{imageshow sl=80 sc=7 /}

M.Kowalczyk-foto