Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach informuje o likfidacji Klubu z dniem 25 listopada 2016 roku.