Scenariusz składał się m.in. z wierszy dotyczących praw dziecka, ujętych w bloki tematyczne, które młodzież kolejno kierowała do swoich rodziców. Pojawił się również dekalog dla wychowawców, zawierający zalecenia - prośby dotyczące sposobu traktowania przez opiekunów.
Jednak prawdziwym hitem występu okazał się "Sąd nad papierosem" - inscenizowana rozprawa nt. szkodliwości palenia. Wypowiedzi świadków procesu - Serca, Płuc, Lekarza, Dziecka i Kosmetyczki - dobitnie dowiodły, że papierosy mają wyjątkowo szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie.

{imageshow sl=86 sc=7 /}