Tę wypowiedź Danki Siedzikówny znają niemal wszyscy. Podobnie jak określenia Wyklęci, Niezłomni, żołnierze podziemia antykomunistycznego.

Parafrazując słowa „Inki” również młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach zachowała się jak należało – w  niedzielę 5 marca pod opieką nauczyciela historii Mariana Chłopika i pedagoga Teresy Kur uczestniczyła w uroczystości upamiętnienia wyjątkowych postaci współczesnej historii, które za sprzeciw wobec komunistów, za działalność w AK, za niezgodę na powojenną rzeczywistość, za wierność ideałom traciły życie.

V Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Kobyłce. Rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych i prześladowanych, następnie uczczono ich Apelem Pamięci i salwą honorową pod miejskim Pomnikiem Żołnierza Wyklętego. Hołd Żołnierzom Niezłomnym oddali m.in. Minister Sprawa Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, organizacji społecznych, samorządowych i proobronnych oraz uczniowie naszego liceum.

Udział młodzieży w wydarzeniu jest ściśle związany z realizowaną w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach ideą kształcenia w duchu patriotycznym, poszanowania dobra narodowego oraz propagowania wzorcowych postaw, w tym postaw obywatelskich.

{imageshow sl=98 sc=7 /}

zdjęcia: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15846,W-holdzie-Zolnierzom-Niezlomnym-uroczystosci-w-Kobylce.html