Rocznicowe obchody rozpoczęła gospodarz uroczystości – Maria Łopuska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: Dariusz Kokoszka –Wójt Gminy Jadów, ks. Leszek Bieńkowski – proboszcz parafii w Urlach, ks. Arkadiusz Rakoczy – wieloletni prefekt szkoły, obecnie proboszcz parafii w Duczkach, Aniela Dobosiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach, a także mieszkańcy gminy Jadów. 

Po przemówieniach okolicznościowych ks. Bieńkowski dokonał aktu poświęcenia nowej tablicy pamiątkowej, odczytano historię przebiegu akcji, oraz apel pamięci. Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wieńców w miejscu upamiętniającym atak na niemiecki pociąg. W imieniu Starosty Wołomińskiego kwiaty złożył Józef Melak - doradca starosty.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w rocznicowe obchody, szczególnie przedstawicielce rady rodziców Pani Ostrowskiej za ufundowanie wieńca składanego przez uczniów.

{imageshow sl=105 sc=7 /}