Słowa te były mottem uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Absolwenci w piątek 28 kwietnia odebrali świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe.

Na uroczystości absolwentom towarzyszyli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz koledzy i koleżanki z młodszych klas.

Uczniowie podziękowali za trzyletnią współpracę swoim nauczycielom oraz wychowawcom: Anecie Harasim i Marianowi Chłopikowi. Słowa pożegnania skierowała do nich dyrektor szkoły Maria Łopuska.

- Dziś po raz ostatni usłyszeliście szkolny dzwonek. W miejscu, które przez lata było dla was drugim domem, a my, pracownicy tej szkoły, drugą rodziną – mówiła. – W ciągu tych lat, wypełnionych nauką i zbieraniem nowych doświadczeń, staliście się bardziej dojrzali, odpowiedzialni, świadomi siebie i swoich możliwości. Jesteście gotowi do podejmowania nowych wyzwań, przed którymi postawi was piękny świat dorosłości. 
Życzenia zdania egzaminu maturalnego oraz powodzenia w dalszym życiu przekazali uczniom również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, Magdalena Suchenek Radna Powiatowa, Katarzyna Pazio Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Wołominie, porucznik Marcin Ślusarz przedstawiciel Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim .

Wśród nagród i statuetek, które otrzymali absolwenci znalazły się te za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, czytelnictwo, pracę w samorządzie szkolnym, pracę społeczną na rzecz szkoły, pracę w poczcie sztandarowym. Szczególnym momentem było wręczenie uczennicy kl. 3a Martynie Redzie świadectwa z biało-czerwonym paskiem – uzyskała średnią ocen 4,78.

Uroczystość zwieńczył pokaz filmu przygotowanego przez uczniów kl. 2a pod kierunkiem nauczyciela Agnieszki Tymoszuk, opowiadającego o trzech latach spędzonych w liceum.

Po części oficjalnej absolwenci rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami.

{imageshow sl=106 sc=7 /}