W dniu 1 czerwca 2017 roku, w ramach rozpoczęcia największych w Polsce Targów Proobronnych ProDefense w Ostródzie, została ogłoszona lista szkół zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”.

       Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach znalazło się w wąskim gronie szkół, które otrzymały możliwość przystąpienia do tego programu. Z rąk Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza odebraliśmy certyfikat potwierdzający uczestnictwo naszego liceum w tym projekcie.

        Zakwalifikowane do programu placówki oświatowe uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania. Absolwenci naszej szkoły mogą liczyć na:

- odbycie skróconego, poligonowego szkolenia kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rekrutacji);

- stałe konsultacje Wojskowej Komendy Uzupełnień;

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej, dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B, dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Ministerstwo Obrony Narodowej (w ramach umowy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Wołomińskim) przekazało dotację w wysokości 56 770,00 zł co stanowi 80% kwoty przewidzianej na wykonanie zadania związanego z udziałem Liceum w Urlach w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Dotacja została wykorzystana na zakup wyposażenia (kamizelek taktycznych, gumowych atrap karabinka, kompasów, okularów ochronnych, replik ASG, apteczki, noszy medycznych, opasek uciskowych, radiotelefonów, przyborów do walki wręcz, makiet broni szkoleniowej -karabinka AKMS) oraz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia ( bluza, spodnie, koszulka, beret, szalokominiarka, plecak).

              Dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej za tak ogromne wyróżnienia jakim jest uczestnictwo naszej szkoły w tym programie.

 {imageshow sl=107 sc=7 /}