W dniach 31.05 – 02.06.2017 r. młodzież z klasy pierwszej i drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach wraz z opiekunami wzięła udział w Ogólnopolskim Pikniku Proobronnym Klas Mundurowych w Ostródzie, organizowanym przez Stowarzyszenie FIA we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych i Ministerstwem Obrony Narodowej.

Piknik był imprezą towarzysząca targom proobronnym „Pro Defense” organizowanym przez MON. W trakcie targów prezentowali się wystawcy i producenci nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, odbyła się również prezentacja różnych jednostek sił zbrojnych. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w torze sprawnościowym i ścieżce edukacyjno-historycznej od średniowiecza do współczesności. W trakcie zmagań na polach Grunwaldzkich uczniowie Liceum w Urlach wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności w następujących dziedzinach: techniki posługiwania się różnego rodzaju bronią, strzelectwo bojowe, medycyna pola walki czy planowanie działań taktycznych, wzięli również udział w ARMAGEDON CHALLENGE, czyli biegu na około 2 km z różnego rodzaju przeszkodami.

1 czerwca młodzież Liceum w Urlach wzięła udział w uroczystym apelu klas mundurowych z udziałem Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza. Jednym z elementów tego spotkania było ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących  piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”. Liceum Ogólnokształcące w Urlach znalazło się na poczytnym miejscu tej listy, dzięki czemu uczniowie od września będą mogli realizować wyżej wymieniony program. Absolwenci klas objętych projektem będą mogli liczyć na skrócone, poligonowe szkolenie przygotowawcze dla ochotników, preferencyjne warunki przyjęcia na studia wojskowe oraz pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej.

 {imageshow sl=108 sc=7 /}