Rodzicu, 

otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

1.            W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://cufs.vulcan.net.pl/powiatwolominski/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Fpowiatwolominski%2FFS%2FLS%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%
3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252fpowiatwolominski%252f
LoginEndpoint.aspx%26wctx%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252f
powiatwolominski%252fLoginEndpoint.aspxi

Wyświetli się powitalna strona systemu.

Odnośniki do dziennika elektronicznego znajdują się również na stronie internetowej szkoły www.liceumurle.pl (na górze strony i w postaci grafiki po lewej stronie).

2.            Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.

3.            Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

4.            Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej (adres poczty, który został podany wychowawcy). Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.

5.            Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.

6.            Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

7.            Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.