4 września o godzinie 12.00 zainaugurowaliśmy rok szkolny 2017/2018. Uroczystość zgromadziła uczniów, nauczycieli, pracowników liceum i rodziców naszej młodzieży .

Dyrektor liceum Maria Łopuska dokonała uroczystego przeglądu klas, a następnie przedstawiła główne cele i zadania jakie czekają nas w tym roku. Udział naszego liceum w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych” to wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie, ale również intensywna praca. Rozpoczęty rok szkolny to 10 miesięcy nauki, rozwijania poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, poszanowania dla munduru i kształtowania postaw patriotycznych. Dyrektor szkoły przedstawiła nauczycieli i zapoznała uczniów z wychowawcami poszczególnych klas. I tak wychowawcą kl. 1a jest Artur Franczuk, 1b – Rafał Radzki, 2a – Mariusz Kozaczuk, 2b – Katarzyna Pergoł, 3a – Agnieszka Tymoszuk.

Po przemówieniach odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

{imageshow sl=111 sc=7 /}