Aby uczcić ten ważny dla nas dzień Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, pracownicy i uczniowie zorganizowali 22 września 2017 roku uroczyste obchody jubileuszu. Honorowym patronatem uroczystość objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Uroczystość współorganizowana była przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz Powiat Wołomiński. Sponsorami byli Mirosław Laska  i Piotr Piotrowski.

          Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił Dziekan Żandarmerii Wojskowej ksiądz płk Adam Prus. Msza koncelebrowana była przez       dr hab. ks. Zbigniewa Kubackiego Rektora Collegium Bobolanum, ks. Sławomira Jarockiego kapelana 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz ks. Arkadiusza Rakoczego.  Po mszy rozpoczęła się część oficjalna. Pani Dyrektor Maria Łopuska powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:

1.     gen. bryg. Tomasz Połuch Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

2.     płk Tomasz Szoplik Komendant Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim

3.     Bożena Żelazowska Radna Samorządu Województwa Mazowieckiego, Przewodnicząca Komisji Kultury
i Dziedzictwa Naukowego

4.     dr hab. ks. Zbigniew Kubacki Rektor Collegium Bobolanum

5.     płk ks. Adam Prus Dziekan Garnizonu w Mińsku Mazowieckim

6.     ks. Sławomir Jarocki Kapelan 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego

7.     Magdalena Rochnowska Zastępca Dyrektora Biura ds. Pro obronnych  MON

8.    Ryszard Walczak Doradca Dyrektora Wojskowego InstytutuUzbrojenia i Prezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”

9.    Jarosław Dąbrowski Prezes Stowarzyszenia Patriotyczno- Edukacyjnego „Pamięć”

10.                       ppłk Krzysztof Glamowski z 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie

11.                       ppłk Piotr Kosewski Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów

12.                       mjr Adam Karpiński Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce

13.                       Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński

14.                       Grzegorz Dudzik Burmistrz Zielonki

15.                       Dariusz Kokoszka Wójt Gminy Jadów

16.                       Olga Wileńska Naczelnik Wydziału Edukacji

17.                       mł insp. Paweł Dudkowski Radca Wydziału Prezydialnego CSP w Legionowie

18.                       mł insp. Jerzy Sztuc Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

19.                       mł bryg. Jarosław Kłak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

20.                       Komisarz Tomasz Młynarczuk z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Jadowie

21.                       dr Marcin Molenda Adiunkta SGH

22.                       Dariusz Bielski Prezes Zarządu BOAT

23.                       Andrzej Pilucik były dyr. Agencji Mienia Wojskowego i Przyjaciela Szkoły

24.                       Arkadiusz Miksa Rzecznik Prasowy  2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie

25.                       Wiesław Tylus Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadowie

26.                       ks. dziekan Bogdan Lewiński parafii w Jadowie

27.                       ks. Arkadiusz Rakoczy Proboszcz parafii w Duczkach

28.                       ks. Leszek Bieńkowski Proboszcz parafii w Urlach

29.                       Marek Tomczak z firmy Szkoleniowej K-Secion

30.                       Radni Powiatu Wołomińskiego i Gminy Jadów

31.                       Dyrektorzy Szkół i Domów Kultury z Powiatu Wołomińskiego i Gminy Jadów

32.                       Sponsorzy

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Bożena Żelazowska Radna Samorządu Województwa Mazowieckiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Naukowego odznaczyła Panią Dyrektor Marię Łopuską medalem Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Po przemówieniach gości Pani Dyrektor wręczyła pamiątkowe medale   „W Dowód Uznania” zasług dla szkoły. Uhonorowani zostali: gen. bryg. Tomasz Połuch, płk dr Robert Pawlicki, płk Tomasz Szoplik, ppłk Sławomir Niemirka, ppłk mgr inż. Leszek Wieczorek, mjr Adam Karpiński, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, dr hab. ks. Zbigniew Kubacki, mgr inż. Bogusław Piątek, insp. Anna Rosół, podinsp. dr Marek Ujazda, podisp. Michał Krasnodębski, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, Kazimierz Rakowski, Adam Łossan, Andrzej Pilucik, Magdalena Suchenek, Dariusz Kokoszka, Adam Świeżak, Magdalena i Stanisław Paśnik, dr Marcin Molenda, Wiesław Tylus, Zdzisław Patrzałek, Robert Marczak, Dariusz Bielski, Grażyna i Romuald Kalinowscy, Andrzej Domański, Piotr Piotrowski, Arkadiusz Miksa, Cecylia Witkowska, Mirosław Laska.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja dorobku szkoły, który przedstawiły uczennice z klasy trzeciej . Następnie młodzież wystąpiła w programie artystycznym, po którym uczniowie klasy wojskowej wykonali pokaz wyszkolenia musztry. Na zakończenie części oficjalnej Komendant Główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch uhonorował uczniów naszej szkoły i pana Mariusza Kozaczuka medalami pamiątkowymi. Uczniowie wyróżnieni to: Patryk Byczyński, Mateusz Banaszek, Jakub Tomczak, Aleksandra Dalecka, Natalia Ostrowska, Daniel Żaboklicki, Michał Portka, Franciszek Tchórzewski, Bartłomiej Bolesta.

         Na zaproszonych gości i wszystkich uczestników jubileuszu czekała pyszna wojskowa grochówka oraz poczęstunek.

 {imageshow sl=113 sc=7 /}